เพื่อนคู่คิด มิตรไร่เทพ

เพื่อนคู่คิด มิตรไร่เทพ

โครงการเพื่อนคู่คิด มิตรไร่เทพ

สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ไปพร้อมกับไร่เทพ เราจะเติบโตไปด้วยกัน
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพเสริม ตลอดส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต ให้กับคนชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่การเกษตร ในต่างจังหวัด ผ่านการ สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ไร่เทพ ที่เป็นผลิตภัณฑ์คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร่เทพและสามารถต่อยอดไปจนสามารถทำเป็นอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับการทำเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

คุณสมบัติ
1. อายุ 20 ปีขึ้น
2. ไม่จำกัดเพศ ได้ทุกเพศทุกวัย
3. ได้ทุกอาชีพ
4. ต้องการหารายได้เสริม
5. ชอบทำกิจกรรม
6. มีมือถือ และใช้โซเชียลมีเดีย เป็น

สิ่งที่คนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ค่าตอบแทน 3,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าคอมมิชชั่นในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ไร่เทพ ดินเทพ ตลอดจะสินค้าอื่นๆ ของบริษัท โดยทางบริษัทฯจะคิดคำนวณ เป็นเปอร์เซ็นต์.3 ของยอดขายต่อเดือน

วิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร่เทพ
เมื่อในพื้นที่ได้มีการสั่งซื้อสินค้า จากผู้ที่ร่วมโครงการ เพื่อนสนิท
ผู้ที่ร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการส่งข้อมูลการสั่งซื้อ ได้แก่ จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาให้กับทางบริษัท เพื่อให้ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าให้

สิ่งที่ทางไร่เทพจะดำเนินการจัดเตรียมให้
1. ผลิตภัณฑ์สินค้าไร่เทพ ดินเทพ ให้คนเข้าร่วมโครงการได้ใช้ฟรีในพื้นที่การเกษตรของตนเอง
2. สินค้าตัวอย่าง
3. ป้ายไวนิล
4. โบรชัวร์
5. สติกเกอร์ ไร่เทพ
6. ถังฉีด ไร่เทพ
7. อุปกรณ์ตวง

สิ่งที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการให้กับไร่เทพหลังร่วมโครงการ
1. เป็นศูนย์การในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร่เทพ ให้กับคนในพื้นที่
2. เป็นศูนย์การจำหน่ายไร่เทพ
3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ของไร่เทพกับเพื่อน คนในพื้นที่ อย่างน้อย 30 ท่านต่อเดือน โดยส่งภาพถ่ายและคลิป วีดิโอให้กับทางไร่เทพ ทุกเดือน
4. ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการจัดประชุม อบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางพื้นที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไร่เทพ อย่างน้อย 1 ครั้งโดยส่งภาพถ่ายและคลิป วีดิโอให้กับทางไร่เทพ ทุกเดือน
5. ในกรณีที่มีการจัดอบที่มีคนเข้าร่วมเยอะ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยอำเภอหรือจังหวัด ทางไร่เทพยินดีให้มอบเงินสนับสนุนและส่งทีมงานเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อนคู่คิด มิตรไร่เทพ