อาหารเสริมพืช ไร่เทพ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นออกฤทธิ์เห็นผลเร็วและแรงกว่า  เป็นสูตรพิเศษที่มีการเสริมคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความเข้มข้น และมีประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้น  โดย 1 ซอง ประกอบไปด้วย สารฮิวมิค สาหร่ายทะเล สารฟูลวิค กรดอะมิโนจากสัตว์ทะเล และสารวิตามิน สังเคราะห์จากประเทศอิสราเอล สะดวกต่อการพกพา ลดค่าขนส่งได้มาก จัดเก็บง่าย ขนย้ายง่าย ลดต้นทุนได้มาก ที่สำคัญคือ  สามารถใช้แทนปุ๋ยได้   สามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน ทำให้โครงสร้างของดินดี  ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว

โดยอัตราการใช้ 1 ซอง สามารถผสมน้ำได้ 100-200 ลิตร ตัวผงจะมีสีดำผสมเกล็ดสีขาวละเอียดปะปนอยู่ เมื่อฉีดพ่น จะมีสารจากธรรมชาติเข้าไปทำให้ระบบรากของพืชงอก และขยายลงดินได้ดีกว่าปกติ ส่งผลให้พืชโตเร็ว รากยาว การดูดธาตุอาหารในดินดีกว่าปกติ เพิ่มผลผลิต พืชโตเร็ว เพิ่มผล เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และยังมีสารพิเศษที่ช่วยให้พืชสร้างสารสังเคราะห์แสง ใบพืชจะเขียวดำ  ไม่ใช่เขียวอ่อนเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้สารตระกูลอะมิโนจะไปช่วยให้เข้าสู่สภาวะสมดุลที่ควรจะเป็น เช่น ในพืชผักกินใบ จะมีใบใหญ่หนา ได้น้ำหนักดี   ส่วนในผลไม้ ไม้ดอก จะทำให้เกิดการแตกดอกใหม่


สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ

 • สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )

กรดฮิวมิค (Humic acid).เป็นสารจากธรรมชาติ มีส่วนช่วยให้พืชที่ได้รับมีระบบรากที่ดี มีส่วนช่วยในการแตกราก สร้างรากใหม่ มีส่วนช่วยให้พืชดูดอาหารทางดินได้ดีขึ้น  อีกทั้ง ฮิวมิค ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของดิน เมื่อฉีดพ่นลงสู่ดินจะช่วยให้ดินสมบูรณ์ขึ้น

 • ฟูลวิค แอซิด (FULVIC ACID)

ฟลูวิค แอซิด (Fulvic acid) เป็นสารจากธรรมชาติ มีขนาดโมเลกุลที่เล็ก จะช่วยรักษาสมดุลของสารอาหารและแร่ธาตุที่มีประจุต่างๆ ในพืช  เพิ่มการดูดซึมของระบบราก และทางใบ โดยการกระตุ้นการทำงานของผนังเซลล์ และให้พลังงานและช่วยขนส่งสารอาหาร วิตามิน ฮอร์โมน และเอ็นไซม์ต่างๆ ในพืชจากรากหรือใบ ไปยังจุดที่พืชต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การทำงานของปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ และการขนส่งสารอาหารต่างๆ ในพืชทำงานได้อย่างสมบูรณ์

  • ประโยชน์ของ ฟูลวิค แอซิด (FULVIC ACID)
 1. ช่วยรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าเคมีต่างๆ ในเซลล์พืชทุกเซลล์  ซึ่งมีความสำคัญมากในการมีชีวิตของ สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประจุไฟฟ้าทางเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิตที่สมดุลทำให้สิ่งมีชีวิตในแข็งแรง เจริญเติบโตเต็มที่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดสมดุลจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นอ่อนแอ เป็นโรค และตายในที่สุด
 2. ปรับเปลี่ยนปุ๋ยและสารอาหารที่ให้หรือที่มีอยู่ในดิน  ให้อยู่ในรูปที่ปลดปล่อยและดูดซึมเข้าเซลล์ได้ง่ายพืชสามารถนำไปใช้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 3. ให้พลังงานและช่วยขนส่งปุ๋ย สารอาหาร วิตามิน ฮอร์โมน และเอ็นไซม์ต่างๆ ในพืชจากรากหรือใบ ไปยังจุดที่พืชต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 4. เพิ่มการดูดซึมของระบบราก และทางใบ โดยการกระตุ้นการทำงานของผนังเซลล์
 5. ช่วยเร่งการทำงานของเอ็นไซม์และวิตามินในเซลล์พืช ซึ่งมีผลต่อขบวนการทางเคมีสำคัญๆ ของพืช เช่น ขบวนการสังเคราะห์แสง ขบวนการหายใจ เป็นต้น
 6. เปลี่ยนรูปแบบการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตให้เป็นการสะสมน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ดี  ซึ่งจะเพิ่มความดันในเซลล์ ทำให้พืชสามารถทนทานต่อความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นได้ดี
 7. เพิ่มขบวนการสังเคราะห์โปรตีน เพิ่มจำนวน DNA ในเซลล์
 • อะมิโนจากสาหร่ายทะเล

ผงโปรตีนจากสาหร่ายทะเล เป็นโปรตีนจากสาหร่ายทะเลที่ประกอบด้วยอาหารสำหรับพืช มีสารอาหาร และฮอร์โมน สาหร่ายทะเลแบบผงนี้สามารถเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  ส่งเสริมขบวนการสังเคราะห์แสงและการขยายผลของพืชไร่ ช่วยการติดตาดอก กระตุ้นการแตกกิ่งแตกใบ ออกดอก ออกผล เพิ่มขนาดผล การแตกยอด เปิดตาดอกได้ดีขึ้น มีส่วนช่วยในการเพิ่มน้ำหนักให้แก่พืช นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ฉีดพ่นและมีละอองบางส่วนลงสู่ดิน  เป็นสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้

 • อะมิโนจากเลือดปลา

อะมิโนโปรตีนจากเลือดปลาทะเล  กรดอะมิโน เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุดของโปรตีนกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในกระบวนการของการสังเคราะห์โปรตีน มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการของแต่ละฟังก์ชั่น จากงานวิจัยและการศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ากรดอะมิโน มีผลทางตรง และทางอ้อมต่อผลด้านกิจกรรมทางสรีรวิทยาของพืช โดยเมื่อกรดอะมิโนถูกฉีดพ่นทางใบ หรือตกลงสู่ดิน จะช่วยในการปรับปรุงจุลินทรีย์ดินที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมของสารอาหาร สำหรับทางใบในรูปแบบของโปรตีนไฮโดรไล (ที่รู้จักกันเป็นกรดอะมิโนเหลว) และฉีดพ่นทางใบเป็นการสร้างกรดอะมิโนสำเร็จรูปให้พืชเอาไปใช้ได้ทันที

 • สาร Nicotinic Acid

สาร Nicotinic Acid  เป็นสารที่ได้รับการศึกษาวิจัยโดย Shozo Fujioka  ของสถาบัน The Institute of Physical and Chemical Research Wako, Japan ประเทศญี่ปุ่น และ Charles F. Clelandนักวิจัยจาก Smithsonian Environmental Research Center, U.S.A. สหรัฐอเมริกา ว่าสาร Nicotinic Acid มีส่วนช่วยในการเจริญของพืช อีกทั้งยังมีงานวิจัยอื่นๆสนับสนุนกลไกการทำงานของสาร Nicotinic Acid เป็นสารที่ช่วยในการพัฒนาเซลล์ของพืชที่ใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 • สารพิเศษจากอิสราเอล

สารพิเศษจากประเทศอิสราเอล เป็นสารที่ประกอบด้วย N-P แต่อยู่ในรูปโมเลกุลเล็ก ทำให้พืชมีลักษณะเขียวเข้ม ใบตั้งแข็งแรง ท่อน้ำท่ออาหาร สมบูรณ์ไม่บางจึงเกิดโรคได้ยากกว่าปกติ สารตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวเล็กๆแทรกอยู่ในผง เมื่อเทลงในน้ำ จะลอยน้ำเนื่องจากเบามาก ผู้ใช้ต้องคนให้จมลงน้ำ จึงละลายได้ดี

 • สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ

สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ เป็นกลุ่มอาหารที่พืชต้องการในการสร้างเซลล์ มีส่วนช่วยให้พืชเกิดขบวนสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดินที่ดีและสมบูรณ์จะมีสีดำซึ่งประกอบไปด้วย สารอินทรีย์ และหนึ่งในนั้นคือสารฮิวมัสซึ่งต้องอาศัยการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและทับถมกันเป็นเวลานาน เมื่อปลูกพืชจึงเจริญงอกงาม การทำการเกษตรจำเป็นต้องทำซ้ำในที่ดินเดิม และปีหนึ่งๆทำอยู่หลายครั้ง ทำให้สารฮิวมัสในดิน ถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ ตรงจุดนี้จึงเกิดเป็นไร่เทพขึ้นมาแก้ปัญหา เพราะไร่เทพมีสารฮิวมิค และฟลูวิค มากกว่านั้นยังมีอะมิโน ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบของดินดี ดังนั้นการใช้ไร่เทพ ก็คล้ายกับการเติมสารฮิวมัสทางตรงให้กับพืช คือไม่ผ่านดิน แต่ให้ทางใบ พืชจึงเจริญเติบโตและแข็งแรง

ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร คือ ค่าปุ๋ย และค่ายารักษาโรค แต่เมื่อใช้ไร่เทพจะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ อันเนื่องมาจากไร่เทพจะเข้าไปส่งเสริม การสร้างระบบรากพืชให้แผ่กว้าง และแทงรากลึกยาว จึงทำให้พืชมีประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยไปใช้ได้ดีกว่าเดิม ดังนั้นไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้ง เมื่อพืชเจริญเติบโต จะสร้างระบบป้องกันตนเอง สารเคลือบผิวหรือผนังเซลล์ก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ส่งผลให้ทนต่อโรคมากขึ้น

 

 

 

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ เมื่อใช้ผสมน้ำ ฉีดพ่นทางใบ

 1. ส่งเสริมการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์พืช ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นปริมาณดอกมากผลใหญ่ขึ้น
 2. ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัดหนาวจัด
 3. ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบรูณ์
 4. เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง
 5. เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง
 6. แก้ปัญหาต้นโทรม เนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว
 7. แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการ แตกใบอ่อนในขณะติดดอกออกผล
 8. สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบรูณ์ แข็งแรง ป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล
 9. เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มความหวานและให้สีสันที่ สวยงาม น่ากิน

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ เมื่อใช้ผสมน้ำ ราดโคนต้น

 1. ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงไว้ให้พืชนำกลับมาใช้ได้ใหม่
 2. เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน
 3. เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยการระบายอากาศ การซึมซับน้ำของ ดินที่ดี
 4. กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจายพืชหาอาหารเก่ง
 5. เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนกำมะถันและธาตุอาหารเสริมออกมาจึงเป็นประโยชน์ต่อพืช

อัตราการใช้กับพืชชนิดต่างๆ

นาช้าว

 • นาข้าวระยะต้นกล้า- 1 ซอง ต่อน้ำ  200 ลิตร
 • ระยะแตกกอ- 1 ซอง ต่อน้ำ 150-200 ลิตร
 • ช่วงสร้างรวงอ่อนหรือเริ่มสร้างช่อดอก- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงข้าวตั้งท้อง- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงก่อนเกี่ยวข้าว ประมาณ 30 วัน- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่-มะม่วง ส้ม เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง ลองกอง มะนาว มะพร้าว มังคุด ทุเรียน น้อยหน่า ละมุด ชมพู่ เป็นต้น

 • ต้นมีขนาดเล็ก (ปลูกไม่นานเพิ่งแตกใบ)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ก่อนระยะติดดอก/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ระยะติดผล (ผลเท่าหัวไม้ขีดไฟ)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ระยะหลังติดผลเต็มที่– 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

พืชผัก ผักกินใบ คะน้า กวางตุ้ง พริก หอม กระเทียม ผักชี มะเขือ กระเจี๊ยบ กะหล่ำปลี

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)- 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นกล้ามาแล้ว) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

พืชล้มลุก ผักตระกูลเถาเลื้อย(ต้นพืชแผ่กว้างไปกับพื้นดิน หรือเลื้อยไปกับไม้ค้ำจุน) เช่น แตงโม ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กล้วย มะละกอ (กรณีขายใบให้พ่นที่โคนและลำต้น)

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงอ่อน ลำต้นไม่แข็งแรงหรือยังไม่เขียวแก่)- 1 ซอง ต่อน้ำ 150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร

พืชไร่ อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้าแล้ว) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เป็นต้น

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

พืชตระกูลเก็บอาหารที่ราก หรือพืชที่ใช้สารอาหารในการเลี้ยงระบบราก เช่น มันสำปะหลัง หัวไชเท้า หน่อไม้ฝรั่ง มันชนิดต่างๆ เป็นต้น

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

วิธีใช้ : นำผงไปผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในพืชแต่ละชนิด นำไปฉีดเป็นละออง ต้องปรับหัวฉีดให้เป็นละอองเท่านั้น ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน (งดฉีดช่วงออกดอก)