โปรดระวัง สินค้าลอกเลียนแบบราคาต่ำกว่ามาตรฐาน!!!

อาหารเสริมพืช ตราไร่เทพ ของแท้จะต้องมีสติ๊กเกอร์สีทองบนกล่องเท่านั้น!! สติ๊กเกอร์สีทองจะเป็นลักษณะ 3 มิติ หรือเรียกอีกอย่างว่า โฮโลแกรม 3 มิติ ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ไร่เทพ 

 

โฮโลแกรม 3 มิติ คือ ภาพชนิดหนึ่งซึ่งมี ลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจากการบันทึกข้อมูลด้วย แสงเลเซอร์ โดยบันทึก ริ้วรอยของการแทรกสอด (Interference Pattern) ของแสงเลเซอร์ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจากภาพทั่วไปซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพสองมิติ ไม่มีความลึกทางมิติของภาพเป็นภาพแบนๆ เรียบๆ ทำให้ภาพนั้นดูสวยงามมากขึ้นและยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย

โฮโลแกรม 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า โฮโลกราฟี (Holography) โดยฮอโลกราฟีเป็นเทคนิคที่ช่วยให้แสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ปรากฏเป็นวัตถุอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตำแหน่งและทิศทางของระบบการมองเห็นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมือนกับว่าวัตถุก็ยังคงเป็นปัจจุบันจึงทำให้ภาพที่บันทึกปรากฏเป็นสามมิติโฮโลแกรม 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกลระหว่างบุคคลต้นทางและปลายทางที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัว

โฮโลแกรม 3 มิติ แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ white-light hologram ซึ่งภาพโฮโลแกรม 3 มิติที่บันทึกนั้น สามารถมองเห็นได้ด้วยการส่องสว่าง ด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่งคือ ภาพโฮโลแกรม 3 มิติ ที่ต้องถูกส่องสว่างด้วยแสงเลเซอร์ หรือแสงที่มีสภาพหน้าคลื่นสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ถึงจะมองเห็นภาพ 3 มิติได้ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ โปรดสังเกตสติ๊กเกอร์สีทองบนกล่อง นั่นแสดงว่าท่านได้รับสินค้าของจริงแท้แน่นอน!! สติ๊กเกอร์สีทองบนกล่องจะทำช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้า สติ๊กเกอร์สีทองบนกล่องแสดงถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เราสติ๊กเกอร์สีทองที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์มีไว้เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ และช่วยให้เกษตรกรได้รับอาหารเสริมพืชของแท้

#ไร่เทพ #อาหารเสริมพืช #เกษตรอินทรีย์ #สินค้าเกษตร #เกษตรกร #เพิ่มผลผลิต #พืชโตไว