ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพมหานคร

 • RT0001 คุณเพ็ญศรี น้ำชุ่ม 611/287 พรรณีอพาร์ทเม้นท์ ถนนพระรามสาม ซ.23 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร.0955713669
 • RT0002 คุณสมใจ ซำฮกตัน 72 ซ.เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  โทร.0813510859
 • RT0003 คุณปวีณา วงษ์จำปา 902/1 ถนนพระรามสาม บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร.0896639492 / 0896977088
 • RT0004 คุณนิธิ​รุจ​น์​ พุฒิ​โรจน์​สิริ
  99​/41 ซอย​4​ หมู่บ้า​นกลางเมือง​สาธร​ตากสิน​2​ ถนน​กล​ั​ป​พฤกษ์​ แขวงบางค้อ ​เขตจอมทอง​ กทม​10150
  โทร 0638297829​
 • RT0005 คุณดวงใจ   พรหมมา 199/144   ถนนร่มเกล้า ซอย11  แสนแสบ  มีนบุรี      กรุงเทพมหานคร   10510
  โทร.0649879461

ตัวแทนจำหน่ายพระนครศรีอยุธยา

 • RT0006 ร้าน ศ.ศรีปทุมการเกษตร 93/2 ม.6 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
  โทร.0642263938
 • RT0007 คุณณิชชา แก้วลอย 134/1 ม.8 สถานีนครหลวงเรดิโอ นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
  โทร.0818043953
 • RT0008 คุณชูชาติ จันทร์สว่าง 53 ม.1 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
  โทร.0867584729
 • RT0009 คุณภิญญาพัชญ์ หาวิถี 39/4 ม.8 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  โทร.0847328740
 • RT0010 คุณรสริน ขอเอื้อนกลาง 7/1 ม.13 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
  โทร.0957640059
 • RT0011 ร้านเบิ้มการเกษตร 9/1 ม.5 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  โทร.0819470675
 • RT0012 คุณปทุม แก้ววรรณดี (ร้านปทุมการเกษตร) 77 ม.4 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
  โทร.0871221301
 • RT0013 คุณพรชัย ไกรเพิ่ม (ร้านร่ำรวยการเกษตร) 37/4 ม.1 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
  โทร.0873589681
 • RT0014 คุณไพบูรณ์ สีนาคล้วน (ร้านไพบูรณ์เคมีเกษตร) 41 ม.4 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
  โทร.0928745935
 • RT0123 คุณรุ่งทิพย์ ผกาวัน  95/5 ม.9 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
  โทร.0824401288
 • RT0136 คุณนวพล นกอินทร์ย์ 11/12 5 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  โทร.0873693496
 • RT0157 ร้านเอโปรการเกษตร 30/2 หมู่ 2 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
  โทร.0899043434

ตัวแทนจำหน่ายสุพรรณบุรี

 • RT0015 ร้านแก่นประเสริฐการเกษตร 329/6 ม.5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240
  โทร.0901178617
 • RT0016 คุณวรรณี มะกูดอินทร์ (ร้านสุรินทร์การเกษตร) 128 ม.1 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  โทร.0819864218
 • RT0017 ร้านเจริญชัยนางบวช (หจก.เจริญชัยนางบวช) 165/2 ม.4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  โทร.  080-0210051 และ 0912642897
 • RT0018 คุณนัย จ่ายเพ็ง 47 ม.4 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
  โทร.0922735898
 • RT0019 ร้านสมเจตปราณีการเกษตร 143 ม.3 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
  โทร.0812900109
 • RT0020 คุณปราณี พึ่งงาม (ร้านน้องเนยการเกษร) 55 ม.3 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240
  โทร.0892609285
 • RT0021 ร้านเกษตรภัณฑ์ดอนเจดีย์ 422 ม.5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  โทร.035591084-5
 • RT0022 คุณมาลี น้ำจันทร์ (ร้านมาลีน้ำจันทร์พันธุ์ข้าว) 312 ม.11 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
  โทร.0983425813
 • RT0023 คุณสมคิด  ปิ่นทอง 9/2  หมู่ 2 บ่อกรุ  เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี  72120
  โทร 0612069070
 • RT0024 คุณวิฑูลย์  ฟักอินทร์   339  หมู่2  ไร่รถ  ดอนเจดีย์  สุพรรณบุรี   72170
  โทร 0882354234
 • RT0025 คุณยรรยง ขำเสมอ  79/1  หมู่12  หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี   72240
  โทร 0929797179
 • RT0128 ร้านโชคกุญชรพืชไร่ 199 หมู่9 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
  72240
  โทร 0898184899
 • RT0129 คุณสิริญญา ขาวสอาด 39 ม.5 แจงงาม หนองหญ้าไซ  สุพรรณบุรี 72240
  โทร 0994392565
 • RT0133 วีระ ขำสุวรรณ (ร้านวีระการเกษตร) 47/2 หมู่ 4 หนองสะเดา
  สามชุก สุพรรณบุรี 72130
  โทร 0899189194 , 0822451695
 • RT0134 น.ส.จุรีย์ มุ่งรวมกลาง 98ม.9  วัดดาว  บางปลาม้า
  จ.สุพรรนบุรี72150
  โทร 0986757011
 • RT0144 ร้านอยู่ดีการเกษตร เลขที่ 181/7-8 เขาพระ เดิมบางนางบวช
  จ.สุพรรนบุรี 72120
  โทร 0923863994
 • RT0147 คุณพัสกร วงษ์วิหค ร้านร้านเกษตร74 เลขที่ 279/1 ม.6 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ จ.สุพรรนบุรี 72140
  โทร 0844667537

ตัวแทนจำหน่ายพิจิตร

 • RT0026 คุณจตุพร เล็กประเสริฐสุข 274 ม.11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 66210
  โทร.0810377222
 • RT0027 คุณสุรพงษ์ นวมเขียน 36/3 ม.2 โรงงานน้ำปลานวมเขียน วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 66110
  โทร.0882727646
 • RT0028 คุณกระถิน เจนจบ 37 ม.1 ทะนง โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0899612215
 • RT0029 คุณสุเทพ ชูจิตร (ร้านสุเทพการเกษตร) 21 ม.3 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
  โทร.0881452489
 • RT0030 คุณปรานอม เงินยิ่ง 36/3 ม.2 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0862109256
 • RT0031 คุณอภิญญา ปิ่นทอง 74 ม.7 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
  โทร.0980465314
 • RT0032 คุณบุญเล็ง เกตุกาญจนานุช 82/4 ม.2 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  โทร.0816053874
 • RT0033 คุณทัศนัย วทัญญตกูล 417 ม.1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร.0811350561
 • RT0034 คุณวิจิตรา คดีเวียง 60/11 ม.11 หนองโสน สามง่าม พิจิตร 66140
  โทร 0895680393
 • RT0035 คุณจำนียร จันทร์ขำ 81 ม.7 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110
  โทร 0900579022
 • RT0036 คุณสุนันท์ ทองสุข 385 ม.14 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
  โทร 0845985550
 • RT0037 คุณเกศรา ชมเมือง 41/3 ม.3 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 66130
  โทร 0869286753
 • RT0038 ร้านสมพานการเกษตร 199 ม.5 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 66110
  โทร  0832188971
 • RT0039 คุณชยาณิตา ชัยโชติ 89 ม.5 (บ้านผู้ใหญ่บ้านรับจ้างบินโดรน) หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 66180
  โทร 0980144744
 • RT0161 คุณสมนึก คงเจริญ 72  ม.3 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร  66190
  โทร 09545230784
 • RT0164 คุณวีระ บุญนวน 115/21 ม.1 (ร้านราตรีการเกษตร) ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

ตัวแทนจำหน่ายลพบุรี

 • RT0040 คุณปาริฉัตร เจริญสูงเนิน 80 ม.7 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 15230
  โทร.0632458993
 • RT0041 ร้านแก้วการเกษตร 9 ม.12 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0957563887
 • RT0042 ร้านสำเร็จการเกษตร 5/2 ม.10 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
  โทร.0805810968
 • RT0043 ร้านไซฮั้วพาณิชย์ 60/3,4 ถ.ประชาวิถี  โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  โทร.0637874149
 • RT0044 คุณเพ็ญศรี ศรีกิตติกุล (ร้านท่าข้าวก้าวหน้ารุ่งเรือง) 34 ม.2 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250
  โทร.0989451514
 • RT0045 คุณปฐมรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง 33/1 ม.8 ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 15170
  โทร.0823639289
 • RT0046 คุณปรเมศวร์ ฟองงาม  (ร้านBorndintorn) 137/221 ม.1 หมู่บ้านเบญจรมย์ ซอย 5  ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี15000
  โทร.0971194433
 • RT0127 หจก.ประสิทธิ์อะกริเทรดดิ้ง 175 ม.9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
  โทร.0819895344

ตัวแทนจำหน่ายนครสวรรค์

 • RT0047 คณสุจินต์ ม่วงแก้ว 38 ม.2 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
  โทร.0922610321
 • RT0048 คุณสมหญิง สีดาวงศ์ 98/9 ม.19 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110
  โทร.0878446250
 • RT0049 คุณสมพงษ์ เกษอางค์ 17/3 ม.1 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
  โทร.0819538543
 • RT0050 ร้านเซ่งจั๊ว 93 (ตลาดท่าตะโก) ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
  โทร.0617940303
 • RT0051 ร้านมงคลการเกษตร 174  ม.10  เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์   60130
  โทร.0616364999
 • RT0052 คุณสุเนตร ตรีเนตร 60 ม.4 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  โทร.0822274275
 • RT0053 คุณวรรษวดี ผูกพันธุ์ 214 ม.9 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
  โทร.0813022508
 • RT0054 ร้านประหยัดการเกษตร 48/8 ม.7 พนมศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
  โทร.0848117154
 • RT0141 คุณศศิธร กลิ่นด้วง 74/2 ม.7 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
  โทร.0989381539
 • RT0150 คุณอาม  ร้านเจริญชัยเภสัช 18/2  ม.5 ไพศาลี  ไพศาลี นครสวรรค์           60220
  โทร.0836663515
 • RT0152 ร้านน้ำเหนือกิจเกษตร 196 หมู่2 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
  โทร.0898821154
 • RT0155 วจี บัวนารถ (ร้านวจีเคมีภัณฑ์) 236 หมู่ 3 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
  โทร.0932340645
 • RT0160 ปพน หอมหวน 55 9 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 60150
  โทร.0926178381

ตัวแทนจำหน่ายอ่างทอง

 • RT0055 คุณยุพา พูนประเสริฐ 4/1 ม.3 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140
  โทร.0822309891
 • RT0149 ร้านผู้ใหญ่สมนึก 12/2 ม.1 ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง 14140
  โทร.0927741221

ตัวแทนจำหน่ายสุโขทัย

 • RT0056 คุณสมพล คุ้มสา 99 ม.2 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
  โทร.0944145361
 • RT0057 คุณจันทร์สม แก้วนอก 67 ม.14 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
  โทร.0810455742
 • RT0058 คุณประจวบ ทานา (ร้านประจวบพาณิช ) 87/4 ม.8 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 64180
  โทร.0892701796
 • RT0059 คุณประสิทธิ์ พันธุ์โรมล 92 ม.1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  โทร.0864482844
 • RT0060 พ.อ.อ.ปรีชา นวลละออง 65/6 ม.2 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
  โทร.0643534516 / 0555011324
 • RT0061 คุณสมฤดี  ค้างคีรี    42  ม.10   หนองจิก  คีรีมาศ  สุโขทัย  64160
  โทร 0868368214
 • RT0062 คุณบังอร บุตรหล่อ (ร้านบังอรการเกษตร) 67/1 หมู่ 8 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นครนายก 64210
  โทร.0869340039
 • RT0063 คุณระย้า  บุญคง   69/1   ม.4  ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย   64160
  โทร.0854417135
 • RT0064 คุณมะลิวัลย์ จันทร์เต็ม 82/2  ม.4 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
  โทร.0979210225
 • RT0065 คุณสุดาพร ขังทัศน์ ขายออนไลน์ (vivvy suda) เลขที่ 4 ม.7 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  โทร.0993671497
 • RT0066 คุณเอนก มาลัย 315 ม.1 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
  โทร.0862033008
 • RT0159 ร้านโก้การเกษตร กิตติศักดิ์ แก้วสุก 77/5 ม.4 วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
  โทร.0951703607

ตัวแทนจำหน่ายเพชรบูรณ์

 • RT0067 ปวีณาการเกษตร 155 ม.8 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180
  โทร.0815528277
 • RT0068 คุณภควรรณ ทับทิมศรี 179 ม.8 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
  โทร.0954514669
 • RT0148 คุณขันเงิน กลิ่นดอกแก้ว 245 ม.13 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150
  โทร.0877606606

ตัวแทนจำหน่ายกำแพงเพชร

 • RT0069 คุณวีรภัทร สีดี  7  ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
  โทร.0821932378
 • RT0070 ร้านลพรวนการเกษตร (คุณกานดา โกษัย)  53/8  ม.4 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย   กำแพงเพชร 62110
  โทร.0823932349
 • RT0138 คุณฉัตรชัย 59 ม.13 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  โทร.0942272702
 • RT0140 คุณอังคนา(ร้านป้า) จีนเพชร 17 ม.12 ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  โทร.0956418127
 • RT0146 คุณฐานันต์ มุ่งหมาย เลขที่ 134/1 ม.11 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  โทร.0805138802
 • RT0156 คุณนราพร มีโพธ์  ร้านนราพรการเกษตร 26/1 หมู่ 14 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
  โทร.0929841269

ตัวแทนจำหน่ายพิษณุโลก

 • RT0071 คุณสุวรรณ ประสบราช 202 ม.3 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
  โทร.0979943017
 • RT0072 คุณดำริ ดีอินทร์ 83 ม.4 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
  โทร.0872102506
 • RT0073 คุณวรวุฒิ วัฒน์กุลชัย 960/2 ถ.บรมไตรโลกนารถ2  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000
  โทร.0992945371
 • RT0074 คุณระยอง วานิช 27/12 ม.3 ร้าน ส.วานิชการเกษตร ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240
  โทร.0936359539

ตัวแทนจำหน่ายปทุมธานี

 • RT0075 ร้านสนองการเกษตร 1 ม.5 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  โทร.0819098564
 • RT0076 ร้านเจริญกัลป์ กานต์เกษตร 50 ม.5 คลอง11 ซ.แอน2 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  โทร.0816305128
 • RT0077 คุณสันติภาพ ดวงเกตุ (ร้านนาดีมิตรเกษตร) 88/1 ม.5 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
  โทร.0821893088
 • RT0078 ร้านสมพรการเกษตร คุณพนมเทียน วัฒนกิจศิริ   30  ม.2   ต.บึงชำอ้อ  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  โทร.0839107538

ตัวแทนจำหน่ายนครนายก

 • RT0079 คุณอาภร แสงจันทร์ 97/1 ม.1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000
  โทร.0868446235
 • RT0080 คุณชาติชาย ดอนไพรธรรม (ร้านชาติชายการเกษตร) 88/1 ม.1 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 26120
  โทร.0875093273
 • RT0081 คุณชาญยุทธ เวชกามา 592 ม.8 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110
  โทร.0631957579
 • RT0145 คุณณัฐิดา  26 ม.4 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120
  โทร.0962564953

ตัวแทนจำหน่ายอุทัยธานี

 • RT0082 ร้านบุญชัยโอสถ 107/1 ม.1 สี่แยกไฟแดง ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120
  โทร.0803973877
 • RT0083 คุณนิคม ปิยะภาค (ร้านนิคมการเกษตร) บ้านบ่อทับใต้ 31/19 ม.5 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  โทร.0892090188
 • RT0084 ร้านบุญฝ้ายการเกษตร 15 ม.6 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  โทร.0852719687
 • RT0085 ร้านเทียมจันทร์  143   หมู่ 3  ตลุกดู่   ทัพทัน  อุทัยธานี   61120
  โทร  0918141787 , 0867158438
 • RT0086 คุณสงกรานต์ พันสุเมฆ (ร้านไทยนิมิต2) 191/14 ม.5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  โทร 0959323888

ตัวแทนจำหน่ายชัยนาท

 • RT0087 คุณบุญรอด ปรึกษา (ร้านบุญรอดการเกษตร) 56 ถนนภูสุวรรณวิถี วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
  โทร.0896874583
 • RT0088 ร้านบุญเลิศการเกษตร 189 ม.2 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
  โทร.0838715741
 • RT0089 ร้านคุณวินัย ฉายาประเสริฐ (ร้านวศินการเกษตร) 4 ม.17 เนินขาม เนินขาม   ชัยนาท 17130
  โทร.0982878973
 • RT0126 ร้านต้นปาล์มการเกษตร (เจริญ เพ็งน้อย) 50 ม.3 นางลือ เมือง ชัยนาท 17000
  โทร.0979214090
 • RT0139 คุณสัมพันธ์ 96 ม.7 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
  โทร.0629793536
 • RT0158 คุณสรรชัย เทียนทอง (ร้านคลีนิครักษ์เกษตร) 97 ม.3 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 17140
  โทร.0636366479

ตัวแทนจำหน่ายนครปฐม

 • RT0090 คุณวรพจน์ ทองศรีเมือง (ร้านทิพย์การเกษตร) 85/21-22 ม.9 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม 73130
  โทร.0851450093

ตัวแทนจำหน่ายสมุทรสาคร

 • RT0091 คุณวัฒนชัย  สงสกุล (ร้านออนไลน์ aggie. Service และร้าน buble B)  7 ม.7 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  โทร.0823623105

ตัวแทนจำหน่ายราชบุรี

 • RT0092 คุณสสิโฉม กุมารทอง 18/3 ม.1 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
  โทร.0869773772
 • RT0093 คุณธนาวดี จังพานิช 17/7 ม.15 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
  โทร.0990937892

ตัวแทนจำหน่ายสระบุรี

 • RT0094 ร้านมิตรการเกษตรคุณกันยารัตน์ พิชยาคุณมี    2/3 ม.6 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 18130
  โทร.0981423235 / 0983236145
 • RT0138 คุณนางลี คำมูล 6 หมู่ 1 หนองจิก หนองแค สระบุรี 18230
  โทร.0860318508

ตัวแทนจำหน่ายสิงห์บุรี

 • RT0095 คุณชาคริส แสงสว่าง 14/1 ม.6 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 16130
  โทร.0819948186

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่าย เชียงใหม่

 • RT0096 ร้านวิทูรการเกษตร 160 ม.8 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
  โทร. 0932175103
 • RT0097 ร้านลุงหนามการเกษตร 15/3 ม.10 ถนนโชตนา แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
  โทร. 0898511681
 • RT0098 ร้านผู้นำการเกษตร 439/4 หมู่ 1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
  โทร. 0943945323

ตัวแทนจำหน่าย เชียงราย

 • RT0099 ร้านเฮียอ้วน-ป่าลันที่อยู่ 117 หมู่ 21 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
  โทร. 0930392599

ตัวแทนจำหน่าย ลำพูน

 • RT0100 ร้านทวีศักดิ์ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
  โทร. 0895549139
 • RT0101 ร้านน้ำพุการเกษตร คุณมธุริน คงธนเมธากูล 182/2 ม.6 ต.บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180
  โทร. 0898511681

ตัวแทนจำหน่าย น่าน

 • RT0143 คุณฐิติชญา ธัญญะ ที่อยู่ 94 หมู่ 9 บ้านส้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง      จ.น่าน 55160
  โทร. 0933042839

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

ตัวแทนจำหน่ายนครศรีธรรมราช

 • RT0102 คุณสุทธิญา บัวเพชร (ธิญาการเกษตร) 16/1 ม.6 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330
  โทร.0810821336
 • RT0135 คุณสุชาดา เติมเต็ม 96/1 2 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
  โทร.0876234538

ตัวแทนจำหน่ายพัทลุง

 • RT0103 ร้านวิสูตรอาหารสัตว์ 255   ม.1   นาท่อม   เมืองพัทลุง พัทลุง  93000
  โทร 0860399880

ตัวแทนจำหน่ายสงขลา

 • RT0125 คุณวิโรจน์ จุลทอง 17/1   ม.2   บ้านขาว   ระโนด สงขลา  90140
  โทร 0850070544
 • RT0154 คุณธนาสิทธิ์ จิตศิริ 157/1 หมู่ 5 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280
  โทร 0943164475

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันตก

ตัวแทนจำหน่ายกาญจนบุรี

 • RT0104 ร้านอมรรัตน์เคมีเกษตร (บจก.เอ็นแอนด์พี ฟาร์มเมอร์ไทย) 90/4 ม.1 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140
  โทร.0922619852
 • RT0105 คุณวชิระ จรเณร 43 ม.1 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
  โทร.0628294463
 • RT0106 คุณพชรภัทร ตัวมูล  22/5  ม.9  ตะคร้ำเอน  ท่ามะกา  กาญจนบุรี  71130
  โทร.0610129988
 • RT0107 คุณธัชพนธ์ อรภัคดี 33/3 ม.3 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
  โทร.0863057559
 • RT0137 คุณรัตนา ดอนสระ 105 2 ร้านรัตนาการเกษตร สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170
  โทร.0615959993
 • RT0142 คุณทัศนันทน์ ชุนเกษาณรงค์ ร้านศ.มาลีวงษ์เกษตรรุ่งเรือง 2 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
  โทร.0635832651
 • RT0153 ร้านต.เจริญเกษตรภัณฑ์ 139/1 หมู่1 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
  โทร.0897692124
 • RT0162 ร้านหนองกระทุ่มการเกตร  425/1 ม.2 หนองกุ่ม บ่อพลอย       กาญจนบุรี  71160
  โทร.0860020941

ตัวแทนจำหน่ายเพชรบุรี

 • RT0108 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 123 ถนนราชดำเนิน คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  โทร.0833082635
 • RT0109 คุณภานุมาศ เวชสว่าง 87 ม.6 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  โทร.0813638762
 • RT0110 คุณณรงค์ฤทธิ์ เจิมสุวรรณ 7 ม.4 นายาง ชะอำ เพชรบุรี 76120
  โทร.0908959695 , 0861775062

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายนครราชสีมา

 • RT0111 คุณณัฐศรันย์ งัดสันเทียะ (ร้านใบบุญการเกษตร) 8 ม.5 สาขา5 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  โทร.0653397822
 • RT0124 คุณนภาพร พิขุนทด 416 ม.16 (ร้านพอเหมาะอะไหล่) สำนักตะคร้อ เทพารักษ์  นครราชสีมา 30210
  โทร.0089569492

ตัวแทนจำหน่ายชัยภูมิ

 • RT0112 ร้านเมืองใหม่การเกษตร 38 ม.11 บ้านแผ่นดินทอง กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
  โทร.0862581219,0868716280

ตัวแทนจำหน่ายหนองคาย

 • RT0113 คุณโสภาพร สีชาทุม 223 ม.12 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120
  โทร.0819580113
 • RT0114 คุณนิวต้น(สาขาหายโสก) (ส่งต่อviengvilay02028794459) 101/29 ม.11 หมู่บ้านพัดชา 1 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
  โทร.02028794459(ลาว)/0967752947 0850147970

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

ตัวแทนจำหน่ายฉะเชิงเทรา

 • RT0115 คุณบำเพ็ญ วงศ์หิรัญ 66 ม.12 ซอย 6 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
  โทร.0868461162
 • RT0116 คุณวนิดา เนตรทอง (ร้านเนตรทองการเกษตร) 8/5 ม.6 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170
  โทร.0859011075
 • RT0165 สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด 8/1 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ตัวแทนจำหน่ายระยอง

 • RT0117 คุณเตย ยุติธรรม 29 ม.4 ซ.14 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
  โทร.0831132633

ตัวแทนจำหน่ายปราจีนบุรี

 • RT0118 คุณทรงชัย แซ่เตียว (ร้านท่าข้าวเหลียงฮวก) 27/3 ม.3 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  โทร.0634655323
 • RT0119 คุณจำปี  อยู่ประโพ (ร้านวัชระการเกษตร) 99  ม.4  บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  โทร0815238028
 • RT0120 คุณนงนุช ลีลาธนาพิพัฒน์ 107 ม.2 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี  25150
  โทร.0850585879

ตัวแทนจำหน่ายจันทบุรี

 • RT0121 คุณวีระชัย บุตรแสง 96/1 ม.2 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 22180
  โทร.0989452374

ตัวแทนจำหน่ายชลบุรี

 • RT0122 นายอภิวัฒน์ สายปัญญา 66/1 หมู่ 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
  โทร.0834214777
 • RT0151 คุณประชา ผ่านคำ 103/65 หมู่่ 5 หมู่บ้านเดอะแกรนด์กรีนเนอร์รี่ หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี 20160
  โทร.0817369811

ตัวแทนจำหน่ายสระแก้ว

 • RT0163 โชคมีชัย  ทุยยะค่าย  519   ม.4 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว  27210
  โทร.0989956504

ตัวแทนจำหน่าย สปป.ลาว

 • RT0130 คุณบีโท บ้านจุ้ม เมืองทุละคม แขวง เวียงจัน สปป ลาว
  โทร +856 20 22404042 หรือ +856 2099295552
 • RT0131 คุณบี่ บ้านดงโดก เมืองไชทานี แขวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
  โทร +856 20 29688140
 • RT0132 คุณสมสัก บ้านมีไช เมืองปากชัน แขวงบอลิคำไช สปป ลาว
  โทร +856 20 22338889 หรือ +856 20 55652223