แลกของรางวัล การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไร่เทพ

 • เพียงท่านสั่งซื้อสินค้าไร่เทพ จะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกฟรี
 • ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก โดยการสะสมคะแนนจากยอดซื้อ เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ
 • ทุกยอดซื้อ 40 บาท มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ดัวย

นโยบายคะแนนสะสม (Mileage Point Policy)

คะแนนสะสม (Mileage Point Policy) ที่บริษัทฯ มอบให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงที่มีรายการส่งเสริมการขาย ตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราวผ่านช่องทางดังนี้

 • ช่องทางโทรศัพท์ 098-2808200
 • ช่องทางเว็บไซต์ www.raithep.com
 • หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทจะได้กำหนด

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม (Mileage Point)

 • คะแนนสะสม จะถูกโอนเข้าในระบบฐานข้อมูลให้แก่ลูกค้า เริ่มนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า ภายหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าไม่มีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้น (โดยบริษัทจะทำการสมัครสมาชิกอัตโนมัติให้ลูกค้า ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการสั่งซื้อ)
 • มูลค่าการสั่งซื้อทุก 40 บาท มีคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • คะแนนสะสม สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทจัดขึ้นได้ทุกช่องทางการสั่งซื้อ
 • คะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขาย มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่บริษัทโอนคะแนนเข้าในระบบให้แก่ลูกค้า
 • สะสมคะแนนครับ 300 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลด 100 บาท ในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยคะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และใช้แลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเท่านั้น
 • คะแนนสะสม ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ ผ่านช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร.098-2808200
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เงื่อนไขใด ๆ ในนโยบายคะแนนสะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


การสะสมคะแนน