พลังไร่เทพ ผู้ช่วยเกษตรกรยามราคาปุ๋ยแพง

รีวิว จากคุณอมร เจริญรุ่งเรือง

เพื่อนในกลุ่ม เพื่อนเกษตร ชาวไร่เทพ
เอาผลงานไร่เทพมาฝาก นา พื้นที่ 17 ไร่ ปลูกข้าว กข 47
เก็บเกี่ยวได้ 20 เกรียน 38 ถัง
ถ้าต้องการผลผลิตเพิ่ม ต้องเริ่มที่ไร่เทพ นะครับ