พลังไร่เทพ ผู้ช่วยเกษตรกรยามราคาปุ๋ยแพง

รีวิว จากคุณสุเทพ
นาข้าว ที่ สามชุก จังหวัสุพรรณบุรี
เอาผลงานไร่เทพมาฝาก เก็บเกี่ยวได้ 1.4 ตัน ต่อไร่
ถ้าต้องการผลผลิตเพิ่ม ต้องเริ่มที่ไร่เทพ นะครับ