รีวิวมันสำปะหลังของคุณรุ่งทิย์
เกษตกรชาวนครสวรรค์ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว บนพื้นที่ 145 ไร่ ใช้ไร่เทพมาแล้ว 3 ปี ผลลัพทืที่ได้ มันหัวใหญ่ น้ำหนักดี ค่าแป้งสูง เอามันมาแตกได้แป้งขาวมาก