กาญจนา ปัญญาเหล็ก
136 หมู่ 10 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร 081-3667475
20.45 น.