กิจกรรมไร่เทพ เติมสุข-แบ่งปัน

กิจกรรมไร่เทพ เติมสุข-แบ่งปัน คืนกำไรให้สังคม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และมูลนิธิวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมและร่วม มอบรอยยิ้ม เติมสุขให้กับน้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวัน 8-17 ธันวาคม 2563 ด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของไปร่วมบริจาคให้กับ
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
  • มูลนิธิ คุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสงคราม
  • โรงเรียนประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
  • โรงเรียนชุมพรปัจจนุกุล จังหวัดชุมพร