ห่มผ้าให้พืช ด้วยธาตุซิงค์(Zn)

ฤดูหนาวเข้ามาปัญหาของเกษตรที่ปลูก พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นต่าง ๆ คือ อาการแพ้อากาศหนาวของพืชแต่ละชนิด ซึ่งเมื่ออากาศหนาวเมื่อใดพืชทุกชนิดจะหยุดชะงักการดูดซับธาตุอาหารต่าง ๆ เรียกได้ว่าหยุดการเจริญเติบโตก็ว่าได้ เหมือนคนเรากินข้าวได้ เมื่อวันหนึ่ง ไม่สบาย ก็จะเบื่ออาหาร หรือ ทานได้น่้อยลง อาการที่แสดงออกอย่างเด่นชัดของพืช จะออกมาทางใบ ยอดอ่อนที่กำลังแตกกิ่งออกมา จะหยุดเติบโต มีลักษณะอาการเหลือง ไม้ตัดดอกก็จะพากันหยุดชะงักการออกดอก เช่น มะลิ กล้วยไม้ กุหลาบ  เป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตจะหายไปกว่าครึ่ง ซึ่งเพื่อนๆคงไม่ต้องการแบบนั้นแน่ เราเลยมาแนะนำวิธีแก้ ด้วยการเติมสารอาหารให้พืช


ธาตุสังกะสี (ซิงค์)
จึงถูกนำมาแปรรูป เพื่อใช้ในงานเกษตร เพื่อสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้พืชและดินได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ในดินมักมีแร่ธาตุอยู่ตามธรรมชาติ แต่มักมีในปริมาณที่แตกต่างกัน และโดยส่วนมากมักจะน้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากการเพาะปลูกในพื้นที่นานๆ การขาดแร่ธาตุในดินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่มีการเติมแร่ธาตุเหล่านี้ให้แก่ดินอย่างเพียงพอ ปัญหานี้มักพบมากในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งการใช้ปุ๋ยเพื่อให้เป็นแหล่งอาการสำหรับพืชยังน้อย ปุ๋ยสามารถเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินและช่วยในการเจริญเติบโตของพืช มีการนำปุ๋ยมาใช้ในการทำไร่นามามากกว่าร้อยปี และพบว่ามันช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืชผลได้ นอกจากนี้ปุ๋ยยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการทำสวน ซึ่งทำให้ได้ปริมาณผลผลิตซึ่งเป็นอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์มากขึ้น และคุณภาพดีขึ้นด้วย

ข้อสังเกตเมื่อพืชขาดธาตุสังกะสี (ซิงค์)

หากใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวประปรายตามแผ่นใบ ทำให้ไม่ทนต่อสภาวะแดดร้อนจัดและหนาวจัด ให้เติมธาตุสังกะสี (ซิงค์) จะช่วยการสร้างฮอร์โมนเร่งตาดอก ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิด รวมถึงการสร้างโปรตีน แต่ที่สำคัญมากคือ ธาตุสังกะสี (ซิงค์)  ส่งเสริมให้พืชใช้ประโยชน์ของธาตุโปรแตสเซียมและไนโตรเจน ให้มากขึ้น

ธาตุสังกะสี (ซิงค์) สามารถนำมาใช้คู่กับ อาหารเสริมพืชไร่เทพได้ เพื่อเติมธาตุซิงค์ และบำรุงในคราวเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ ควรฉีดเมื่อผลผลิตเริ่มแตกยอดใหม่ และฉีดครั้งที่ 2 เมื่อครบ 15 วันหลังจากฉีดครั้งแรก หรือ ฉีดเมื่อมีอาการขาดธาตุ เริ่มแสดง เพื่อกันปัญหา

ข้อควรระวัง :

คือหากเราใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากเกินไป จะทำให้พืชเกิดอาการขาด ธาตุสังกะสี (ซิงค์) ได้ เพราะธาตุสังกะสีเป็นธาตุโลหะหนักจะจับตัวกับอนุมูลฟอสเฟตตกตะกอนในดิน พืชนำไปใช้ไม่ได้

 

ขอขอบคุณ https://kukr.lib.ku.ac.th/

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-