7 ขั้นตอน ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์

การทำเกษตรแบบอินทรีย์นั้นไม่ใช่เรื่องยากของเกษตรกรไทยอีกต่อไป เพราะไร่เทพ อาหารเสริมพืชใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน พกพาสะดวก ช่วยปรับปรุงดิน ปลอดภัยไร้สารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อดินเริ่มฟื้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้ว ผลผลิตจะสูงขึ้น แถมยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ดีอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ลองปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนดังนี้.

1. ลดมลพิษด้วยการเลิกใช้สารเคมี ทั้ง ยาฆ่าแมลง โดยสามารถใช้ไร่เทพอินทรีย์วัตถุช่วยต้านแมลงและโรคเนื่องจากในไร่เทพมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ ทำให้แมลงไม่มารบกวนพืชผัก

2. รักษาสภาพโครงสร้างของดินด้วยการไถพรวนระยะเริ่มแรก และลดการไถพรวนเมื่อปลูกไปนาน ๆ

3. คลุมดินด้วยใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ฟางแห้ง วัสดุอื่น ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อรักษาความชื้นของดิน

4. ใช้ไร่เทพ เพื่อบำรุงรักษาแร่ธาตุที่จำเป็นแก่พืชในดิน อีกทั้งเป็นการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ให้แก่พืชผักและหน้าดินอีกด้วย

5. มีการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย เช่น เทคนิคการปลูก การดูแลเอาใจใส่ การขยาย พันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การให้น้ำโดยใช้น้ำหยด หรือ การใช้โดรน ตลอดจนการเก็บเกี่ยว

6. มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าแห้งแล้งทำให้โครงสร้างของดิน หากไม่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน ลองหาปอเทืองมาปลูกด้วย ยิ่งดี

7. มีการป้องกันศัตรูพืช โดยใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้ ยาสูบ โล่ติ๊น และ พืชสมุนไพรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น