การกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

1.หมั่นสำรวจแปลงข้าวโพด >> ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก หากพบกลุ่มไข่และตัวหนอนให้เก็บไปทำลาย

2.วิธีการป้องกันและการเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงของข้าวโพด >> ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ผสมกับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นทางใบให้กับข้าวโพด จะช่วยไล่หนอนและแมลงได้เพราะไร่เทพจะมีกลิ่นที่หนอนและแมลงไม่ชอบ รวมถึงช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคด้วย ทำให้ลดต้นทุนและปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.ควบคุมหนอนโดยวิธีการทางชีวภาพ >> การใช้แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) หากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมได้ ใช้เชื้อบีทีที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่อยู่อาศัยในดิน สามารถฆ่าตัวอ่อนของแมลงวันและยุงบางตัวได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นหนอน

4.แจ้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน >> หากพบร่องรอยการทำลายให้รีบป้องกันกำจัดและแจ้งเตือนเกษตรกรข้างเคียง