จะขายข้าวอินทรีย์อย่างไร?

 

หากลูกค้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนยอมจ่ายเพิ่มนั้นเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมีจริงหรือไม่???” ดังนั้น เกษตรกรต้องได้รับการรับรองว่าข้าวของคุณปลอดภัยจากสารเคมีในปัจจุบันการตรวจสอบข้าวอินทรีย์เป็นรูปแบบการรับรองด้วย Certifying Body หรือ CB ดังนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับข้าวอินทรีย์ 100% จะจ้าง CB มาตรวจสอบ ซึ่ง CB จะมีระบบควบคุมปริมาณ เริ่มจากประมาณการแปลงเพาะปลูกว่าจะได้ผลผลิตรวมเท่าไร จากนั้นเมื่อมีการส่งต่อ เช่น สี บรรจุ ส่งออก นำเข้า ไปถึงขายปลีก จะมีเอกสารคุมปริมาณตลอดไม่เกินไปกว่าที่ประมาณการผลิตรวมข้างต้น

แม้ระบบปัจจุบันจะมีความรัดกุมแล้ว แต่ไม่มีการสื่อสารกับผู้บริโภค ดังนั้นระบบตรวจสอบย้อนกลับของ สนค. ในโครงการนี้จะบันทึกข้อมูลตามห่วงโซ่อุปทานใน Blockchain เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแก้ไขข้อมูลได้ และสร้าง QR Code ที่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าในระบบสามารถตรวจสอบได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวอินทรีย์ที่ตนบริโภคนั้นปลอดสารเคมี 100%

เพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์ที่เติบโตอย่างสมบูรณ์ในทุ่งนาตามธรรมชาติ ไร่เทพประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโนที่เกิดจากฮิวมิกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ถ้าคุณใช้ไร่เทพอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยลดสารเคมีเก่าในดิน และคุณสามารถรับรองขายข้าวอินทรีย์สำหรับตลาดไทย รวมถึงส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ในราคาที่ดีมาก

ประเทศไทยมีสายพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมาก นอกจากข้าวหอมมะลิที่เรารับประทานที่สีจนเป็นข้าวขาว หรือไรซ์เบอรรี่แล้ว เรายังมีข้าวหอมปทุม หอมนิลสุรินทร์ หอมมะลิแดง หอมดำบึงกาฬ และอื่นๆ ที่คนไทยไม่ได้ทาน

ผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธ์แท้เท่านั้นถึงจะไปหาซื้อในร้านที่เฉพาะ เช่น ฟาร์ม หรือสั่งทางอินเทอร์เน็ต โดยการขายออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงพ่อค้าคนกลางและการขายตรงสามารถสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ไร่เทพทำเป็น “ธุรกิจเพื่อชุมชน” มีเจตนาส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านสามารถทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชุมชน และเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินข้าวที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-