ข้าวเต็มเมล็ด รวงดี น้ำหนักแน่น

“ทำนายุคนี้ต้องมีแนวคิดที่จะเลิกพึ่งพาสารเคมีซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ และต้องพึ่งเทคโนโลยี ข้าวถึงจะมีคุณภาพได้ปริมาณตามเป้า” การทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้น่าจะเป็นทางรอดมากกว่า ผู้บริโภคเองตอนนี้ก็ตระหนักกับสิ่งที่ทานเข้าไปทุกวันเช่นกัน เกษตรกรอย่างเราถามใจตัวเองดูว่า เราจะกลับไปสู่วิถีเดิม ๆ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปลูกข้าวทั้งทีต้องดูแลตั้งแต่แรกเริ่ม

  • รอบแรกเริ่มตั้งแต่ไถพลิกหน้าดิน ล่อให้วัชพืช ข้าวที่ตกหล่นงอก
  • ไถรอบ 2 (ไถดะ) ตากแดดนาน 7 วัน แล้วนำมูลวัวแห้งมาใส่ นา 1 ไร่ ใช้มูลวัว 200-250 กก.
  • ไถครั้งที่ 3 ไถพรวนให้มูลวัวคลุกเคล้าทั่วถึง กระทั่งเข้าฤดูฝน หน้าดินเริ่มมีจุลินทรีย์โครงสร้างดินร่วนโปร่งไม่แข็งอัดทับ

เคล็บลับไร่เทพ “หากต้องการได้ข้าวเต็มเมล็ด รวงดี น้ำหนักแน่น ต้องดูแลวิเคราะห์ดินตั้งแต่ก่อนปลูก ใช้ไร่เทพผสมน้ำใด้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่กำหนดและฉีดพ่นให้ถูกเวลา” ไร่เทพจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ให้ต้นข้าวสร้างคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงได้ดี และสามารถฉีดพ่นไร่เทพได้ตั้งแต่ ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะเริ่มสร้างช่อดอก ช่วงข้าวตั้งท้อง จนกระทั่งช่วงก่อนเกี่ยวข้าวประมาณ 30 วัน โดยหลังฉีดพ่นไร่เทพให้กำจัดวัชพืช

ข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์

1.ปลอดภัยต่อผู้ผลิตเพราะงดใช้สารเคมีต่าง ๆ
2.ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.ดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์
4.ผลผลิตจำหน่ายได้ราคาสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดเดียวกัน เพราะปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าอินทรีย์กันมากขึ้น
5.ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูง
6.ลดการเสื่อมสภาพของดิน และลดมลพิษทางดิน น้ำ อากาศ
7.เวลาฝนตกไม่สารพิษไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือไปบริเวณพื้นที่ข้างเคียง
8.เน้นไปที่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถปลูกจิตสำนึกการรักธรรมชาติให้กับเด็กรุ่นใหม่

ขอขอบคุณ : ภาพประกอบจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไร่เทพ

ภาพประกอบ : Freepik

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-