ชาวนาหันมาปลูกแตงโม “สร้างรายได้หน้าแล้ง”

“แตงโม แตงโม้ แตงโม ” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากแตงโมเป็นพืชทนแล้งที่ปลูกง่ายปลูกโตได้ดีในดินร่วนปนทรายมีความเป็นกรดเป็นด่างตั้งแต่ 5.0 ถึง 7.5 ก็จะยิ่งมีการเจริญเติบโตได้ดี ได้ผลดีค่าตอบแทนสูงใช้เวลาน้อยและใช้น้ำน้อย

โดยหลังจากการทำนามีปริมาณน้ำลดน้อยลง และประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งการปลูกแตงโมระบบน้ำหยดจะเจริญเติบโตกว่าการปลูกโดยวิธีการให้น้ำแบบตักรด อีกทั้งยังสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าแบบตักรดเป็นอย่างมาก และแตงโมยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว สำหรับน้ำที่นำมารดแตงโมจะใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาพักไว้ในบ่อที่เราขุดไว้ก่อน เพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางก่อนนำน้ำไปใช้ซึ่งการปลูกแตงโมเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนกับการทำนาซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพดีลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชครั้งต่อไปอีกครั้ง ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชให้หมดไปหรือลดน้อยลงมีผลผลิตหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดและมีรายได้ต่อเนื่องในให้เกษตรกรมีการยังชีพที่มั่นคง

เกษตรกรที่ใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบจะทำให้แตงโมโตไว ผลสมบูรณ์แข็งแรง รสชาติ หวาน กรอบ อร่อย และที่สำคัญจะไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดโรคแมลง หรือการเร่งดอกออกผลเหมือนเกษตรกรทั่วไป ระหว่างนี้ช่วงเช้าอากาศเย็น มีหมอก น้ำค้างและความชื้น พอสายอากาศจะอบอุ่น ส่วนตอนบ่ายจะร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้จะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคแตงโมได้ง่าย โดยเฉพาะโรคน้ำค้างที่เกิดจากเชื้อรา สังเกตได้จากการเกิดจุดสีเหลืองบนหลังใบของแตงโมและขยายตัวใหญ่ขึ้น ต่อมาจำนวนจุดสีเหลืองจะเพิ่มมากขึ้น และใต้ใบตรงตำแหน่งเดียวกันจะมีกลุ่มของเชื้อราสีม่วงอมเทาเกาะอยู่เป็นกลุ่ม

เราต้องการเห็นเกษตรกรชาวไร่เทพของเรามีผลิตที่มีคุณภาพสูงและการผลิตขนาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อโทร 098-280-8200