ดูแลไม้ผลอย่างไรให้ผ่านพ้นช่วงภัยแล้ง?

ในสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ชาวสวนผลไม้จำเป็นต้องจัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ เพราะต้นไม้ผลใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกดอกติดผล วันนี้จึงมีคำแนะนำในการจัดการสวนไม้ผลในยามที่ขาดแคลนน้ำมาให้ลองพิจารณากันดูนะครับ

 

1. กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเข้มของแสงลง

2. เปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อลดการระเหยของน้ำจากการถูกแดดเผา

3. หากประสบภาวะขาดน้ำขั้นรุนแรง อาจต้องพิจารณาตัดผลผลิตทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของตน้ไม้ไว้

4. ให้น้ำครั้งน้อย แต่ให้บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำของต้นไม้ผล

5. ใช้เศษวัชพืชคลุมโคนทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม เพื่อรักษาความชื้นของดิน

 

มีข้อแนะนำการดูแลไม้ผล การให้น้ำควรให้น้ำแบบประหยัดที่สุดภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำมากจนไหลแฉะไปทั่วสวน ใช้ระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก ใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม ตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลแล้วเพื่อลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไป สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากขาดน้ำช่วงติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือมังคุดที่ติดผลแล้ว ขาดน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด

 

นอกจากนี้การกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมากๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก ส่วนการจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ สวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำ ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล

 

ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง เพราะจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้ ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้ ต้องทำแนวกันไฟรอบสวน หากมีเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ควรนำออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันที

 

ไร่เทพ เป็นอาหารพืชสูตรผงนาโน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นออกฤทธิ์เห็นผลเร็วและแรงกว่า เป็นสูตรพิเศษใหม่ที่มีการเสริมคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความเข้มข้น และมีประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้น โดย 1 ซอง ประกอบไปด้วย สารฮิวมิค สาหร่ายทะเล สารฟูลวิค กรดอะมิโนจากสัตว์ทะเล และสารวิตามิน สังเคราะห์จากประเทศอิสราเอล ข้อดีของอาหารพืชสูตรผงนาโน คือ สะดวกต่อการพกพา ลดค่าขนส่งได้มาก จัดเก็บง่าย ขนย้ายง่าย ราคาต่ำ ลดต้นทุนได้มาก สามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน ทำให้โครงสร้างของดินดี ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว

 

โดยอัตราการใช้ 1 ซอง สามารถละลายน้ำได้ 100-150 ลิตร ใช้ได้ 3-5 ไร่ ตัวผงจะมีสีดำผสมเกล็ดสีขาวละเอียดปะปนอยู่ เมื่อฉีดพ่น จะมีสารจากธรรมชาติในซองจะเข้าไปทำให้ระบบรากของพืชงอก และขยายลงดินได้ดีกว่าปกติ ส่งผลให้พืชโตเร็ว รากยาว การดูดธาตุอาหารในดินดีกว่าปกติ เพิ่มผลผลิต พืชโตเร็ว เพิ่มผล เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ในซองยังมีสารพิเศษที่ช่วยให้พืชสร้างสารสังเคราะห์แสง ใบพืชจะเขียวดำ ไม่ใช่เขียวอ่อนเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้สารตระกูลอะมิโนจะไปช่วยให้เข้าสู่สภาวะสมดุลที่ควรจะเป็น เช่น ในพืชผักกินใบ จะมีใบใหญ่หนา ได้น้ำหนักดี ส่วนในผลไม้ ไม้ดอก จะทำให้เกิดการแตกดอกใหม่