ตรวจสอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19

เช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” เปิดอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง ปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และได้รับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/63 (ตัดยอด ณ วันที่ 30 เม.ย.63) จำนวน 8.33 ล้านราย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน เหลือประมาณ 6.3 ล้านราย โดย ก.เกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ไปที่ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรได้ในวันที่ 15-25 พ.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้โอนไปแล้ว 14,812 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนปี 2562 แต่ยังทำการเกษตรอยู่ และเกษตรกรรายใหม่ ที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พ.ค.63 จำนวน 1.57 ล้านราย คาดว่าจะทำการจ่ายเงินได้ 30-31 พ.ค.นี้

กลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ แต่มีการขอขึ้นทะเบียนเกษตร ภายในวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้ให้มีการเพราะปลูกจริงก่อน ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 หลังการปลูกพืช 15 วัน ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูกกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึก และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ คาดว่า จะทำการจ่ายเงินได้ ประมาณวันที่ 27-31 ก.ค.63

ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ www.สิทธิเยียวยาเกษตรกร .com ขณะเดียวกัน หากสงสัยว่า เงินเข้าบัญชีหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร .com ของ ธ.ก.ส.

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนั้น การยื่นเรื่องอุทธรณ์ ก็จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร .com

ไร่เทพแจ้งเตือนเกษตรกรทุกท่าน ให้ทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้ว

ทั้งนี้ หากสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน 1170 โดยยืนยันว่าจะให้การเยียวยาทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้


ตรวจสอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่ เว็[บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/

ตรวจสอบ “สิทธิ” การรับเงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร .com

ตรวจสอบการ “โอนเงิน” เยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร .com หรือ https://agri.baac.or.th/

ตรวจสอบสถานะการ “อุทธรณ์” เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร .com

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-