ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ขึ้นบัญชีวัตถุอันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

“พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” สารเคมีทั้ง 2 ชนิดจะเป็นวัตถุอันตรายห้ามครอบครอง เมื่อถึงกำหนด อาจจะเททิ้งเพราะหากนำไปคืนร้านค้าต้องเสียค่ารถและร้านค้าก็ไม่คืนเงินที่ซื้อไปด้วย โดยผู้จำหน่ายแจ้งว่า ไม่มีมาตรการออกมาเช่นกันว่า เมื่อทางร้านค้าไปคืนแก่บริษัทผู้นำเข้าและผู้ผลิตจะได้เงินคืน จึงทำได้เพียงรับสารเคมีจากเกษตรกรไว้ แต่ไม่คืนเงิน

 

คลอร์ไพริฟอส-เมทิล คืออะไร?

คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่นำมาเพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล

ทำไม ??? ถึงแบน

ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)

อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม

ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
ลำดับที่ 352 พาราควอต (paraquat)
ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)
ลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ไร่เทพดีกว่าอย่างไร?
+ สูตรผงนาโน
+ คุณภาพระดับสากล
+ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
+ อาหารเสริมพืชผักผลไม้
+ ฮิวมิคและกรดอะมิโน ที่เป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100%
+ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว
+ ต้านทานต่อโรคและแมลง
+ ปรับปรุงดิน
+ ง่ายต่อการใช้งาน
+ จัดเก็บง่าย สะดวกต่อการพกพา
+ 1 ซอง ใช้ได้ 3-5 ไร่ ผสมน้ำได้ 100 – 200 ลิตร
+ ลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่า 70%
+ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร
+ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไร่เทพ

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-