ปลูกดาวเรือง สู้ภัยแล้ง

สู้ภัยแล้งด้วยการปลูกดาวเรืองเพื่อสร้างรายได้ พลิกวิกฤติสู้ภัยแล้ง เกษตรกรหันมาปลูกดาวเรืองพืชใช้น้ำน้อย ใช้เวลาเพียง 60 วัน สามารถตัดดอกจำหน่าย สร้างรายได้ดี ในช่วงต้นทุนน้ำจำกัด ช่วงหน้าแล้ง พืชผลต่างๆไม่ค่อย ออกดอก ออกผล ทำให้พืชผลต่างๆ รวมไปถึงดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรืองนั้นมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม และดูแลยากกว่าเดิม ยิ่งในช่วงนี้ ตลาดในจังหวัดน่าน ราคาดอกดาวเรืองมีราคาสูง โดยดอกดาวเรืองขนาดจำโบ้ ดอกละ 0.80 – 1 บาทกว่า ดอกกลาง 0.50 สตางค์ และ ดอกเล็ก มีราคาที่ 0.30 สตางค์

คุณมณีวรรณ เอี่ยมสะอาด หรือว่าพี่วรรณ เกษตรกรพี่น้องชาวไร่เทพของเรา ใช้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ในการปลูกต้นดอกดาวเรือง 3,000 ต้น ทั้งรุ่นใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนได้เก็บ ครั้งแรกประมาณ 2 เดือน โดยครั้งแรกไม่ได้ใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืชในการเพาะปลูก ทำให้ต้นดาวเรืองไม่ค่อยโต ผลผลิตได้ไม่ดี การแตกกิ่งแตกก้านไม่ดี ดอกไม่ใหญ่ และราคาไม่ดี ทำให้รู้สึกท้อแต่ก็สู้ เมื่อนึกถึงไร่เทพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มผลผลิต จึงลองนำมาใช้กับต้นดาวเรืองในการปลูกต้นดอกดาวเรืองในรอบที่สอง ซึ่งใช้ไร่เทพฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ต่อ 1 ระยะการเก็บเกี่ยว พบว่า ต้นดาวเรืองโตไว ต้นเขียว แตกกิ่งแตกก้านดี และดอกดาวเรืองใหญ่คุณภาพดี โดยใช้ต้นทุนไม่สูงเพราะไม่ใช้สารเคมี ใช้ไร่เทพอาหารเสริมพืชเป็นอินทรีย์วัตถุที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นพืชเศรษฐกิจ มีความต้องการของตลาดสูง ราคาไม่ตก ขายได้ตลอดทั้งปี เป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลา 60 วัน ก็ตัดขายได้ และสามารถยืนต้นออกดอกให้ตัดได้นานประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงตัดทิ้ง พักดิน ปรับปรุงดินแล้วปลูกรุ่นใหม่

ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกอายุสั้น ลักษณะลำต้นเป็นพุ่มเตี้ย มีดอกทั้งแบบ กลีบชั้นเดียว ดอกซ้อน ชอบดินร่วนชุ่มชื้น ระบายน้ำดี สามารถปลูกเป็นแปลงยาว ตามแนวทางเดิน ปลูกประดับสวน หรือปลูกเลี้ยงในกระถางได้ ดาวเรืองใช้เวลาปลูกเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บดอกออกจำหน่ายได้ เพราะดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่ใช้ได้ในหลายโอกาส ตั้งแต่บูชาพระจนไปถึงประกอบในพิธีต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าดอก เป็นต้นไม้มงคล เพราะสีเหลืองทองอร่ามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงินทองไหลมาเทมา และชื่อดาวเรื่องก็เป็นเปรียบเสมือนกับดาวที่รุ่งเรืองอยู่บนท้องฟ้า เมื่อนำไปใช้ในงานมงคล ทำกิจการใด ก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป