แนะนำการปลูกมะม่วงให้ประสบผลสำเร็จ

ในช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงออกสู่ตลาด โดยเฉพาะมะม่วงคุณภาพดีสำหรับการส่งออก ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ใหญ่ 12 จังหวัด ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 360,000 ตัน แต่ช่วง 3 เดือนนับจากนี้ (เมษายน ถึง มิถุนายน) จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 180,000 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดก็คือ กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ที่มีมากถึง 80,000 ตัน แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้การขนส่งหยุดชะงัก มะม่วงไทย ไม่สามารถส่งออกไปตลาดหลัก เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ได้ มีผลทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ

ในช่วงวิกฤตนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวน ให้ประชาชนชาวไทย ซื้อมะม่วง หรือผลไม้ไทยชนิดอื่นโดยตรงจากสวน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทย โดยขณะนี้ราคามะม่วงหน้าสวน เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิโลกรัมละ 17 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 12 บาท มะม่วงโชคอนันต์ กิโลกรัมละ 6 บาท ล้วนเป็นมะม่วงที่ผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีคุณภาพดี

ไร่เทพแนะนำการปลูกมะม่วงให้ประสบผลสำเร็จ

1.การเลือกพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับพืชที่ปลูก : เพื่อช่วยให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้เอื้อต่อการปฎิบัติงานของคนและเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น การวางระยะห่างของต้นให้เหมาะสม ทำให้ง่ายเเละสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกจากแปลงปลูก

2.ใช้มะม่วงพันธุ์พื้นบ้านมาใช้เป็นต้นตอ : เนื่องจากมะม่วงพันธุ์ดั้งเดิมหรือพันธุ์พื้นบ้าน โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างทนต่อการเข้าทำลายของโรคเเละเเมลง

3.การจัดการสวนที่ลงตัว : ศึกษาระยะการปลูกที่เหมาะสม การใช้ไร่เทพผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมเเละปลูกโดยยึดหลักการปลูกมะม่วงโดยอิงตามธรรมชาติ

4.ผลผลิตคุณภาพต้องมาจากคนคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกควรหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เเละคอยหมั่นตรวจเเปลงรวมทั้งมีการเเลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการ หรือเกษตรกรท่านอื่นเพื่อนำมาปรับใช้ให้ในสวน

5.หาตลาดให้หลากหลาย :
เพื่อลดการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง เเละช่วยกระจายความเสี่ยงของผลผลิต โดยอาจมีการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการต่อรองของพ่อค้าคนกลาง