ชาวไร่มันจะลดต้นทุนอย่างไร?

1.ทำให้ดินดี โดยใช้ไร่เทพผสมกับน้ำแล้วนำไปรดลงดินจะทำให้ดินร่วนซุย

2.เตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่างถุกต้องให้หมาะสมดับพื้นที่
– ใช้ 1,600-2,500 ท่อนพันธุ์ต่อไร่
– ยาว 15-20 ซม.
– อายุ 8-12 เดือน

3.มีการจัดการวัชพืชที่ดีและเหมาะสม
-ไถพรวน 1-2 ครั้ง กำจัดวัชพืชขันแรก
-ใช้สารเคมีคุมวัชพืชก่อนปลูกและกำจัดวัชพืชก่อนฉีดพ่นไร่เทพที่เป็นอาหารเสริมพืชทางใบจะทำให้มันสำปะหลังได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

4.การจัดการศัตรพืชอย่างเหมาะสม คอยสังเกตไร่มันบางที่ แมลงที่มาลง อาจเป็นศัตรูธรรมชาติที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช

5.ใช้ไร่เทพฉีดพ่นในปริมาณที่พอเหมาะ โดยฉีดพ่นไร่เทพ ในอัตราการใช้ไร่เทพ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร ทุก 10-15 วัน

*นำผงไร่เทพผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด นำไปฉีดพ่นโดยฉีดเป็นละออง ต้องปรับหัวฉีดให้เป็นละอองเท่านั้น

**ควรฉีดพ่นตอนเช้าก่อน 10.00 น. หรือหลัง 17.00 น.เพราะเป็นช่วงปากใบพืชเปิด

6.เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ

>>>ไปขายมันสำปะหลังเองได้ราคาดีแน่นอน