วิธีปลูกผักปลอดสารพิษให้โตไวและมีคุณภาพสูง

วิธีปลูกผักปลอดสารพิษในฟาร์มหรือที่บ้านของคุณ

1. การเตรียม #ดิน:

สิ่งแรกดินของสวนอินทรีย์จะต้องมีความอ่อน ซึ่งดินที่แข็งและหยาบกระด้างนั้นจะไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้ ดังนั้น #ไร่เทพ จะช่วยให้พืชอินทรีย์ของคุณเติบโตและมีคุณภาพที่ดีที่สุดโดยช่วยในการปรับปรุงดิน วิธีที่จะทำให้ดินอ่อนและอุดมไปด้วยสารอาหารนั้น สามารถทำได้โดยการเพิ่ม #สารอินทรีย์ เช่น พีทมอสหรือ #ปุ๋ยหมัก ซึ่งมันมีจุลินทรีย์ที่สลายตัวของพืชได้แต่มันต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้นคุณสามารถซื้อปุ๋ยหมักและเพิ่ม #อาหารเสริมพืช ตราไร่ เทพผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบและดินทำให้พร้อมสำหรับเป็น #ผักอินทรีย์ เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายต่อการพัฒนาคุณภาพที่ดีที่สุดของ #อาหารอินทรีย์ เพื่อขายในตลาด

2. การคลุมดิน:

เป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการกักเก็บน้ำในดินและรักษาอุณหภูมิในดิน นอกจากนี้การคลุมดินยังเป็นการป้องกันวัชพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยตรงที่สุด การคลุมดินด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น เศษเหลือของพืช ฯลฯ การคลุมดินส่วนใหญ่นิยมทำเพื่อรักษาความชื้นในดิน การคลุมดินยังมีประโยชน์ช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืช และเป็นการรักษาโครงสร้างของดินด้วย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากตามแปลงเพาะปลูก และมันยังช่วยกักเก็บและดูดซึมน้ำอาหารเสริมพืชตราไร่เทพแล้วค่อยๆ ให้น้ำส่งไปยังพืช ดังนั้นไร่เทพจึงให้สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน

3. #กระบะสวนปลูกผัก:

เก็บพื้นที่ให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน การทำกระบะต้นไม้จะต้องวางอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม หมายเหตุ: การเก็บกระบะขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงบนทางเดินเท้า

4. การซื้อเมล็ดพืช:

การซื้อ #เมล็ดพันธุ์ / ขยายสายพันธุ์พืชที่เป็นสีเข้ม หลีกเลี่ยงการเหี่ยวเฉาหรือเหี่ยวแห้งของใบหรือเมล็ดพืชที่ทำให้ใบพืชมีสีเหลือง ในขณะที่ปลูกควรระมัดระวังการเอาพืชออกจากกระถางต้องแน่ใจว่ารากแข็งแรงสมบูรณ์ดีและมีสีขาว โดยต้องหลีกเลี่ยงพืชที่มีการแตกรากหรือมีดอกแล้ว หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้เอาดอกออกก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานของพืชจะยังคงอยู่ที่การสร้างราก

5. การปลูก #พืชหมุนเวียน / ปลูกพืชหลายชนิด:

กระบะสวนปลูกผักที่แตกต่างกันด้วยเนืองจากความหลากหลายของพืช โดยพืชที่ใกล้เคียงกันจะได้รับผลกระทบจากโรคเดียวกัน ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืชหลายชนิดเติบโตบนพื้นที่กระบะสวนปลูกผักต้องหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายโรคบนกระบะสวนปลูกผักอื่นได้ พืชตระกูลมะเขือเทศ (#มะเขือเทศ #พริกไทย #มันฝรั่ง) พืชตระกูลสควอช (#ฟักทอง ฟักและแฟง แตงชนิดต่างๆ มะระ บวบและน้ำเต้า)

6. #กำจัดวัชพืช:

วางแผนการกำจัดวัชพืชที่เติบโตในชั่วข้ามคืนเป็นประจำวัน ช่วยในการรักษาคุณค่าทางอาหารของดินสำหรับพืชผักเท่านั้น โดยการถอนวัชพืชด้วยมือเป็นความคิดที่ดีเพราะถอนโคนต้นวัชพืช เนื่องจากวัชพืชที่งอกเงยเพราะรากไม่ได้ถูกถอนออกไป นอกจากนี้ให้เอาใบพืชที่ติดเชื้อโรคออก

7. น้ำที่มีอาหารเสริมพืช:

ไร่เทพที่ฉีดพ่นทางใบให้กับผักจะทำให้ผักได้รับธาตุอาหาร ส่งผลช่วยให้พืชโตเร็วและให้ผลผลิตที่มากขึ้น ประเภทของ #ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงปุ๋ยคอกอย่างดีจากสัตว์กินพืชเป็นอาหาร (ไก่ แกะ กระต่าย ม้า) บรรจุภัณฑ์อินทรีย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ภายในซองเล็กๆ สั่งซื้อออนไลน์จากเราได้ ไร่เทพ เพียง 1 ซองผสมกับน้ำได้มากถึง 100 ลิตร ทำให้น้ำนี้เต็มไปด้วยสารอาหาร และนำน้ำไปรดผักในช่วงเช้าหรือเย็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อไปเพิ่มธาตุอาหารในพืชช่วยเพิ่มผลผลผลิต

8. #การเพาะปลูก

ดอกไม้รอบๆ กระบะสวนปลูกผัก: ปลูก #ดอกไม้ ที่เป็นประโยชน์รอบๆ สวนผัก เช่น #ดอกทานตะวัน #ดอกเดซี่ #ดอกดาวเรือง ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้ผึ้ง แมลงเต่าทอง แมลงปีกแข็ง และตั๊กแตนมาในสวนเพื่อให้ช่วยกินแมลงที่เป็นอันตรายต่อพืช

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-