“พื้นที่ 1 ไร่ กับ กำไรขั้นเทพ”

หากเราจัดการให้ดี สามารถทำรายได้ให้เรา จากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ ได้เห็นกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ซึ่งแต่ละท่านประยุกต์ ใช้พื้นที่ 1 ไร่ (หรือพื้นที่มากกว่านั้น แต่ใช้หลักการเดียวกัน) ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร? แอดมินได้รวบรวมเสนอพี่ๆ ไปต่อยอดแนวคิดนี้

ส่วนที่ 1 แบ่งเป็นที่พักอาศัย ทำเป็นพื้นที่ทำปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืช และบ่อไส้เดือน

ส่วนที่ 2 ปลูกผักสวนครัว พริก กะเพรา มะเขือ ตะไคร้ กระวาน ผักชี ขึ้นฉ่าย ฟักทอง ปลูกไม้ขนาดกลาง มะนาว มะละกอ เก็บผลไว้กิน-กินไม่หมดไว้ขาย

ส่วนที่ 3 แหล่งน้ำคือหัวใจ ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล ปลาดุกไว้ บางท่านก็เพาะปลากัดขาย

ส่วนที่ 4 กั้นเนื้อที่ทำคอกเลี้ยงสัตว์แบ่งคเลี้ยงเป็ดไข่/ ไก่ไข่/ ไก่ชน/ ทำมินิฟาร์มหมู

และที่สำคัญ แอดมินขอแนะพี่ๆ เพิ่มเติม คือ หาตลาดรองรับผลผลิต ที่เราทานในครอบครัวไม่หมด และเก็บออมรายได้เพื่อนำมาเป็นต้นทุน หากพี่ๆ ท่านใด มีไอเดีย ที่นอกเหนือจากนี้ สามารถเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน-ความคิดเห็นกับไร่เทพนะครับ