“มะพร้าว…พืชเศรษฐกิจทำเงิน”

มะพร้าวทำเงิน มะพร้าวเงินล้าน ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อน มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ำหวาน ต่างล้วนมีราคาสูงขึ้น เพราะมาจากธุรกิจค้าขายมะพร้าวทั้งวงจรได้รับความสนใจมากขึ้น ตลาดผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น นอกจากประเทศไทยที่นิยมบริโภคมะพร้าวแล้ว ในต่างประเทศหลายแห่งยังมีความนิยมเช่นเดียวกัน บางประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปหรืออเมริกา เวลาจะปรุงแกงแบบไทยจะต้องใช้นมแทนกะทิมะพร้าว แต่ตอนนี้วิวัฒนาการไปไกลมาก ผู้คนทั่วโลกสามารถบริโภคกะทิได้จากผลิตภัณฑ์กะทิกล่องที่สะดวก ปลอดภัย จึงทำให้ชาวต่างชาติรู้จักมะพร้าวจากกะทิ แล้วนิยมทานกับข้าวไทยที่ใช้กะทิปรุงด้วย ดังนั้น จึงทำให้ตลาดกะทิในต่างประเทศขยายตัวในเรื่องการส่งออกอย่างดี

 

สำหรับในไทย มะพร้าวมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องการนำมาทำอาหาร ทำขนม หรือเพื่อสุขภาพ ประเภทมะพร้าวมีทั้งมะพร้าวแกง มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวน้ำหอม โดยการบริโภคมีทั้งแบบทานสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากตอนนี้ ไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมไว้บริการ มีจำหน่ายตามสถานที่หลายแห่ง รวมถึงริมถนนด้วย ท่านสามารถทานมะพร้าวน้ำหอมได้อย่างสะดวก เพียงแค่เฉาะส่วนด้านบนแล้วเสียบหลอดดูด ปัจจุบันความนิยมบริโภคมะพร้าวเพื่อสุขภาพสร้างความตื่นตัวต่ออุตสาหกรรมการผลิตมะพร้าว จนทำให้จำนวนความต้องการการบริโภคมะพร้าวเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตมะพร้าวพัฒนากระบวนการตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และการส่งออก

 

คุณชูศรี คงประสิทธิ์ ปราชญ์มะพร้าว ชาวไร่เทพ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จกับอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหวานมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สะสมทักษะ และความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาสร้างคุณภาพมะพร้าวน้ำหวานจนเป็นที่ยอมรับในวงการมะพร้าว

 

คุณชูศรี กล่าวว่า สำหรับมะพร้าวที่ปลูกในสวนจะเป็นมะพร้าวน้ำหวานซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น้ำมีกลิ่นหอมน้อยกว่าพันธุ์น้ำหอม แต่มีรสหวานมากกว่าพันธุ์น้ำหอม ถ้าต้องการเพิ่มกลิ่นให้ดีขึ้นให้การบำรุงด้วยการฉีดพ่นไร่เทพเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่มีส่วนประกอบที่มะพร้าวต้องการ รวมถึงเป็นการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับมะพร้าวด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อน อินทรีย์วัตถุในดินส่วนมากจะมีน้อยและมีการสลายตัวเร็วเพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงทำให้แบคทีเรียในดินเจริญเติบโตได้ดีซึ่งจะทำลายอินทรีย์วัตถุในดินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอินทรีย์วัตถุจะเป็นตัวช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพทางกายภาพของดินดีขึ้น ทำให้ดินร่วยซุย การระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดี ทำให้รากของมะพร้าวสามารถแตกแขนงแผ่ขยายไปหาอาหารได้อย่างกว้างขวาง ต้นมะพร้าวให้ผลผลิตมาก และมีคุณภาพสูง ส่งขายได้ราคาดี

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-