ระบบชลประทาน

ไร่เทพแนะนำวิธีประหยัดน้ำในการปลูกผักและผลไม้ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร เป็นวิธีการสู้ภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผสมอาหารเสริมพืช ตราไร่เทพ และยากำจัดศัตรูพืชลงไปในระบบน้ำหยดก็ได้ ที่สำคัญสามารถประกอบเเละติดตั้งได้เองเเบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป จึงนับว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุนจริงๆ

ประยุกต์ในการใช้ไร่เทพในระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรร่วมกับการให้น้ำแบบฉีดฝอย โดยสามารถผสมไร่เทพ 1 ซอง ต่ออัตราน้ำ 200 ลิตรในถังเก็บน้ำ เป็นการแก้ปัญหาธาตุอาหารจากอาหารเสริมพืชที่ใช้ทางดินไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น เกิดการชะล้างออกจากเขตราก, การเปลี่ยนสู่รูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือการขัดกันระหว่างธาตุอาหารในดินที่ทำให้ พืชดูดไปใช้ได้ไม่เต็มที่ ช่วยแก้ปัญหาเมื่อรากพืชไม่พร้อมในการดูดใช้ธาตุอาหาร เช่น รากถูกทำลายโดยไส้เดือนดิน ฯลฯ ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมการการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนให้ธาตุอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การให้น้ำแบบฉีดฝอยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารตรงตำแหน่งที่พืชนำไปใช้ โดยปกติพืชดูดซับธาตุอาหารทางรากและส่งไปยังใบเพื่อใช้ สร้างพลังงานและสังเคราะห์สารจำเป็นต่อการเจริญเติบโต การให้น้ำแบบฉีดฝอยอาหารเสริมพืช “ไร่เทพ” ทางใบเป็นการส่งตรงไปยังพืชให้นำไปใช้ได้ทันที และการให้น้ำแบบฉีดฝอยไร่เทพทางใบแก้ปัญหาพืช ขาดธาตุอาหารได้รวดเร็ว และให้ธาตุอาหารแก่พืชในช่วงวกิฤตที่ต้องการธาตุอาหารมาก และการดูดใช้ทางรากช้ากว่าตามความต้องการ

อาหารเสริมพืช ไร่เทพแนะนำให้ผ่านระบบน้ำได้

1. การชลประทานแบบนี้ เป็นการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำสูง
2. สามารถให้น้ำด้วยความพอเหมาะพอดีกับจุดที่พืชเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา ดังนั้นพืชจะไม่กระทบกระเทือนจากการขาดน้ำ พืชจะให้ผลผลิตสูง
3. สามารถให้อาหารเสริมพืช ตราไร่เทพ ไปพร้อมกับการให้น้ำ จึงเป็นการลด แรงงานไปได้เป็นอันมาก และให้อาหารเสริมพืชตรงจุดที่พืชจะสามารถนำไปใช้ได้เลย เป็นการประหยัดอาหารเสริมพืชด้วย
4. การสูญเสียน้ำจากการระเหยมีน้อยมาก ดังนั้นการสะสมของเกลือบนผิวดินจึงไม่มากเหมือนแบบอื่น ๆ ที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกัน
5. ลดการเจริญเติบโตของวัชพืชและย่าฆ่าแมลงที่ฉีดไว้จะไม่ถูกชะล้างด้วย
6. การวัดปริมาณน้ำทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
7. ประสิทธิภาพในการให้น้ำค่อนข้างสูง
8. สามารถใช้น้ำจากระบบประปาในบ้านได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
9. สามารถจัดระบบหมุนเวียนการให้น้ำได้ดี เช่น ให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งได้
10. สามารถให้อาหารเสริมพืชพร้อมกับการให้น้ำได้

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-