คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ เมื่อใช้ผสมน้ำ ฉีดพ่นทางใบ

 1. ส่งเสริมการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์พืช ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นปริมาณดอกมากผลใหญ่ขึ้น
 2. ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัดหนาวจัด
 3. ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบรูณ์
 4. เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง
 5. เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง
 6. แก้ปัญหาต้นโทรม เนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว
 7. แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการ แตกใบอ่อนในขณะติดดอกออกผล
 8. สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบรูณ์ แข็งแรง ป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล
 9. เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มความหวานและให้สีสันที่ สวยงาม น่ากิน

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช ไร่เทพ เมื่อใช้ผสมน้ำ ราดโคนต้น

 1. ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงไว้ให้พืชนำกลับมาใช้ได้ใหม่
 2. เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน
 3. เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยการระบายอากาศ การซึมซับน้ำของ ดินที่ดี
 4. กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจายพืชหาอาหารเก่ง
 5. เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนกำมะถันและธาตุอาหารเสริมออกมาจึงเป็นประโยชน์ต่อพืช

 

อัตราการใช้กับพืชชนิดต่างๆ

นาช้าว

 • นาข้าวระยะต้นกล้า- 1 ซอง ต่อน้ำ  200 ลิตร
 • ระยะแตกกอ- 1 ซอง ต่อน้ำ 150-200 ลิตร
 • ช่วงสร้างรวงอ่อนหรือเริ่มสร้างช่อดอก- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงข้าวตั้งท้อง- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงก่อนเกี่ยวข้าว ประมาณ 30 วัน- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่-มะม่วง ส้ม เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง ลองกอง มะนาว มะพร้าว มังคุด ทุเรียน น้อยหน่า ละมุด ชมพู่ เป็นต้น

 • ต้นมีขนาดเล็ก (ปลูกไม่นานเพิ่งแตกใบ)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ก่อนระยะติดดอก/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ระยะติดผล (ผลเท่าหัวไม้ขีดไฟ)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ระยะหลังติดผลเต็มที่– 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

ไม้ผลและไม้ยืนต้น

พืชผัก ผักกินใบ คะน้า กวางตุ้ง พริก หอม กระเทียม ผักชี มะเขือ กระเจี๊ยบ กะหล่ำปลี

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)- 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นกล้ามาแล้ว) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

พืชล้มลุก ผักตระกูลเถาเลื้อย(ต้นพืชแผ่กว้างไปกับพื้นดิน หรือเลื้อยไปกับไม้ค้ำจุน) เช่น แตงโม ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กล้วย มะละกอ (กรณีขายใบให้พ่นที่โคนและลำต้น)

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงอ่อน ลำต้นไม่แข็งแรงหรือยังไม่เขียวแก่)- 1 ซอง ต่อน้ำ 150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)- 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร

พืชไร่ อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้าแล้ว) – 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เป็นต้น

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 150 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

พืชตระกูลเก็บอาหารที่ราก หรือพืชที่ใช้สารอาหารในการเลี้ยงระบบราก เช่น มันสำปะหลัง หัวไชเท้า หน่อไม้ฝรั่ง มันชนิดต่างๆ เป็นต้น

 • ช่วงต้นกล้า (พืชอ่อน ใบเลี้ยงยังน้อย)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร
 • ช่วงเจริญเติบโต (ผ่านระยะต้นอ่อน ต้นกล้ามาแล้ว)/ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร

วิธีใช้ : นำผงไปผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในพืชแต่ละชนิด นำไปฉีดเป็นละออง ต้องปรับหัวฉีดให้เป็นละอองเท่านั้น ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน (งดฉีดช่วงออกดอก)