เกษตรกรต้องเล่นโซเชียล

เฟสบุ๊ค เป็นแหล่งความรู้เกษตรออนไลน์ ตัวช่วยเกษตรกรยุคใหม่ในการเพาะปลูก ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง ‘เฟสบุ๊ค’ เติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการรวมตัวทางสังคมหลากหลายรูปแบบผ่านโลกออนไลน์นี้ ถือว่ายุคนี้เป็นกระแสปฏิบัติการภาคเกษตรผ่านเฟสบุ๊ค เริ่มต้นด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวจากกลุ่มแฟนเพจ (Fanpage) เฟสบุ๊คภาคเกษตรต่างๆที่มีส่วนพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร หรือ คนในสังคมออนไลน์ที่สนใจทำการเพาะปลูกในชีวิตจริง

เส้นทางของผู้ที่มีหัวใจเกษตร ทั้งที่สนใจด้านการเกษตร หรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์แล้ว มาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และสร้างความสุขบนพื้นที่ตรงนี้ด้วยกัน วัตถุประสงค์หลักของเพจส่วนมากจะเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยถามไถ่ข่าวคราวต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำเกษตร ขอให้พึ่งพาอาศัยกันฉันเพื่อนพี่น้องเน้นความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งเน้นการแบ่งปันมุมมอง บรรยากาศ โอกาส ประสบการณ์ ปัญหาและเรื่องราว บนเส้นทางสายเกษตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทุกท่านสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ เกี่ยวกับเรื่องเกษตร วิถีชีวิตพอเพียง ไอเดีย และแชร์เคล็กลับต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนที่อยากจะเริ่มต้นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข

พัฒนาการภาคเกษตรวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่บนพื้นที่ไร่นา โลกสารสนเทศยุคใหม่ก้าวไกลกว่าเดิม มีทั้งด้านบวกด้านลบให้เลือกมอง แต่หากรู้จักหยิบฉวยมาใช้ถูกที่ถูกทางจักมีประโยชน์ทั้งปัจเจกและสังคม ดังเช่น “เกษตรกับเฟสบุ๊ค” ซึ่งเข้ามามีบทบาทสร้างความรู้ สร้างรายได้ สร้างค่านิยมใหม่ให้เกษตรกรและสังคม

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-