เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มา อาศัยการเติบโต ได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด  เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์)  ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด อาทิ โรครากเน่า โรคไฟทอปธอรา โดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มา คือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ประกอบด้วย:

1. คุณภาพและประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

➤เชื้อราไตรโคเดอร์มา ต้องเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก ศึกษาวิจัยทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพควบคุมโรคมาเ
➤เชื้อราไตรโคเดอร์มา ต้องเป็นเชื้อที่เจริญสร้างสปอร์ได้ดีและรวดเร็ว บนวัสดุอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติ
➤เชื้อราไตรโคเดอร์มาต้องเข้าทำลาย เชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด อาทิ ไฟทอปธอร่า โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง
➤เชื้อราไตรโคเดอร์มา ต้องดำรงชีวิตอยู่รอดได้ดีในสภาพธรรมชาติที่มีความแปรผัน

 

2. การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

➤ปรับปรุงสภาพดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ
➤คลุมผิวดินด้วยเศษซากพืช เพื่อรักษาความชื้นในดิน
➤ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน ด้วยปูนมาร์ล หรือโดโลไมท์
➤การขุดดินตากแดด เพื่อปริมาณเชื้อโรค
➤การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค หรือแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง
➤การขุดร่องระบายน้ำ ป้องกันสภาวะน้ำขังในสวน/แปลงปลูก

 

ประโยชน์ของ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

 

  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเส้นใยทำให้เชื้อโรค ไม่สามารถหาอาหารได้ต่อไป
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อ ขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีส่วนช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีส่วนช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้เพื่อgพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค
  • มีผลวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้ เชื้อราไตรโครเดอร์มา ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้ามีโอกาสต้านทานต่อโรคพืชได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

อาหารเสริมพืชไร่เทพ สามารถใช้ร่วมกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพราะ สกัดมาจากอินทรีย์วัตถุที่ช่วยในการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งและมีคุณภาพดี ในส่วนประกอบของไร่เทพยังมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ สามารถไล่แมลงไม่ให้บินเข้าใกล้ทำลายพืชได้ ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร เนื่องจากลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่า 70% ทั้งนี้ยังพกพาสะดวก ใช้งานง่าย โดยการผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบหรือรดโคนต้นก็ได้

 

ขอขอบคุณข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์