เพลี้ยอ่อนบุก!!แปลงถั่วฝักยาว

ในช่วงสภาพอากาศรหนาวและแห้งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวมักพบการระบาดทำลายของเพลี้ยอ่อน (Aphis Craccivora Koch) จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดทำลายของเพลี้ยอ่อน

ฉีดพ่นด้วยใช้ไร่เทพเพื่อกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้ไร่เทพ 1 ซอง ต่อน้ำ 100-150 ลิตร โดยฉีดพ่นไร่เทพทุก 10-15 วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่นซ้ำ นอกจากนี้ การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ำ จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยอ่อนได้เช่นกัน

เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ และออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และเป็นตัวเต็มวัยภายใน 5-8 วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 1.4-1.9 มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ 2 ท่อยื่นออกมาที่ปลายของส่วนท้อง การทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ยอดอ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลาย เช่น ใบอ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจะทำให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทำลายรุนแรงจะทำให้หยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยังปล่อยของเหลวซึ่งเป็นน้ำตาลที่เหลือใช้ผสมกับของเสียออกมาทางช่องขับถ่ายเรียกว่า “มูลน้ำหวาน” ซึ่งเป็นอาหารของราดำ ทำให้ราดำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตจึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด