แจกฟรี!!พันธุ์ผักสวนครัว..สู้โควิด

แจกฟรี!! ต้นพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 9 หมื่นต้น กระจายสู่ชุมชนทั่วประเทศ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กระจายอยู่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และ อุดรธานี ร่วมถึง โดยวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลิต ผ่านขับเคลื่อนผ่านกระบวนการงานส่งเสริมการเกษตร มีสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบ ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัวในช่วงวิกฤติ COVID-19 พืชพันธุ์เมล็ดและต้นพันธุ์ผักสวนครัวที่กรมฯ สนับสนุนแก่ชุมชน ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ตะไคร้ มะละกอ โหระพา กระเพรา มะนาว เมล็ดพันธุ์แมงลัก เมล็ดพันธุ์ถั่วแปบ ผักกาดหอม บล็อกเคอรี่ กะหล่ำปลี มันฝรั่ง เมล็ดฟักทอง ผักปลังยักษ์ ผักสลัด เป็นต้น

ไร่เทพช่วยเกษตรกรในการส่งเสริมการขายมากถึง 50% ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยไร่เทพจะช่วยให้ได้ผลผลิตปริมาณที่มากขึ้น และสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมด้วยช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-