ผลกระทบที่สำคัญจาก COVID-19 ต่อการขายทุเรียน

ไร่เทพช่วยเกษตรกรในการปลูกทุเรียนมีการปลูกในทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคตะวันออกมีการปลูกมากที่สุด ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมของไทย ถูกยกย่องให้เป็น “ราชาแห่งผลไม้” (king of fruit) เพราะมีลักษณะเด่นโดนใจผู้บริโภค ทั้งเนื้อสีเหลืองทอง ดูสวยงาม ไร่เทพทำให้ทุเรียนรสชาติหวานมัน เคี้ยวนุ่มลิ้น เคี้ยวอร่อยกินเพลินจนแทบหยุดไม่ได้ ทำให้ทุเรียนไทยเป็นสินค้าขายดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2563 ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไม้ผล ซึ่งภาคใต้ผลผลิตจะออกประมาณเดือนสิงหาคม 2563 หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อ และต้องยอมรับว่าโควิด-19 ทำกำลังซื้อทุเรียนในจีนลดฮวบ จากปกติเคยขายส่งได้ 100-200 ตู้/วัน เหลือขายส่งเพียง 30-50 ตู้/วัน คนจีนส่วนใหญ่เน้นซื้อของจำเป็น หวั่นช่วงเดือนเมษายน ผลผลิตทุเรียนออกมากสุด ราคาตลาดดิ่งหนักเหลือ 60-80 บาทต่อ กก. แถมเฝ้าระวังภัยแล้ง พายุโซนร้อน ทำปริมาณและคุณภาพลดลง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะค่อย ๆ ดีขึ้น สำคัญที่สุด คือ การควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่วนราคายังคาดการณ์ไม่ได้ เพราะบริษัทใหญ่ที่เคยซื้อต้องหยุดไปหลายราย ส่วนช่วงเดือนเมษายนที่คาดการณ์ว่าผลผลิตจะมาก ราคาจะลดต่ำลงนั้น ต้องรอดูสภาวการณ์อากาศ ภัยแล้ง พายุฝนช่วงเดือนมีนาคมที่อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้คุณภาพ ปริมาณผลผลิตจะลดลง

การดูแลจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ เพราะมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจไว้ดังนี้
1. การเตรียมสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการใส่ไร่เทพผสมน้ำรดลงดิน ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก
2. ใช้ไร่เทพฉีดพ่นทางใบ ทำให้ทุเรียนได้รับเอนไซม์และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์และเป็นสารไล่แมลงศัตรูทุเรียนได้อีกด้วย
3. มีการให้น้ำทุเรียนตลอดปี แต่ให้ในระดับที่เหมาะสมตามช่วงเวลา แสงแดด และฤดูกาล ช่วยให้ทุเรียนมีความแข็งแรง สามารถได้รับธาตุอาหารจากดินตลอดฤดู ช่วยในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ และปรับสภาพแวดล้อมในดินให้เหมาะสม มีผลต่อจำนวนประชากรของไส้เดือนดินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต้นทุเรียนแบบถาวร
4. การใส่ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ตามความต้องการของต้นทุเรียน โดยการสังเกตดูใบและปริมาณผลผลิตที่ตัดออกจากสวน/ต้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพดี โดยใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืช อินทรียวัตถุนี้ จะช่วยดูแลและส่งเสริมการเติบโตของต้นทุเรียน ซึ่งอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ ธาตุอาหารหลัก-รอง และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมถึงเอนไซม์ช่วยการเติบโตได้ด้วย และที่สำคัญไร่เทพจะมีกลุ่มอะมิโนที่เป็นประโยชน์อยู่มาก และจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคเชื้อรา ในต้นทุเรียนเล็กได้ โดยเฉพาะโรคใบติด และโรครากเน่า
5. การตัดแต่งผลทุเรียนเพื่อเลี้ยงไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ เลือกขนาดของกิ่งที่ไว้ผล จำนวนผลทุเรียน/กิ่ง จำนวนผลทุเรียน/ช่อ และการเลือกตัดแต่งผลที่ไม่ต้องการทิ้งไป
6. มีการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รายรับทางระบบบัญชี และประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่โดยการเรียนรู้และประเมินผล
7. จุดเน้นที่พัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า และเป็นผู้นำด้านความรู้และการปฏิบัติในชุมชนและบุคคลทั่วไป