ไร่เทพที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ดีกว่าปุ๋ยเคมีหรือไม่?

“เดิมชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมี 100% ซึ่งแพงมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ใช้เพียงปุ๋ยเคมีแค่ 20% ผสมกับปุ๋ยคอกอีก 80% ก็เพียงพอ และ ประสิทธิภาพยังใกล้เคียงกัน แต่ลดค่าใช้จ่ายลงถึง 50%” ดร.สุริยา สาสนรักกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหัวหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย

ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับต้องการแสงแดดและน้ำ พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ยในไร่นา แปลงผัก สวนสวย พืชผลจึงจะงามดี ปุ๋ยอินทรีย์ เปรียบเสมือนโรงงานแปรสภาพธาตุอาหารที่ในดินให้กลับมาอยู่ในรูปของปุ๋ย ซึ่งรากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ “ปุ๋ย” กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเม็ด ข้อดีของปุ๋ยเม็ดคืออุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้นไม้ต้องการ แต่การปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนมากๆ ก่อให้เกิดสารตกค้างในพืชผักได้เช่นกัน ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นเหมือนทางออกสำหรับคนรักสุภาพและอยากได้อาหารที่ปลอดภัย

ไร่เทพ เป็นอาหารพืชสูตรผงนาโน เป็นอินทรีย์วัตถุ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นออกฤทธิ์เห็นผลเร็วและแรงกว่า ประกอบไปด้วย สารฮิวมิค สาหร่ายทะเล สารฟูลวิค กรดอะมิโนจากสัตว์ทะเล และสารวิตามิน สังเคราะห์จากประเทศอิสราเอล ที่สำคัญคือ สามารถใช้แทนปุ๋ยได้ สามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน ทำให้โครงสร้างของดินดี ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว

ไร่เทพนาโนของเราได้รับการพิสูจน์จากเกษตรกรมากว่าปีแล้วว่าใช้แล้วได้ผลดี ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งข้าว อ้อย ข้าวโพด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ นักวิจัยจากศูนย์ Research Center:Nano Micro organism for Agriculture สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บอกว่า จริงๆแล้วคือปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ จนพบจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป มีทั้งสายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับต้นข้าว ปาล์มน้ำมัน ผักผลไม้ สายพันธุ์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน – เพิ่มสารอาหารเป็นสองเท่า

“ไร่เทพ อาหารเสริมพืช เป็นอินทรีย์วัตถุที่ช่วยให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เจริญเติบโตและช่วยให้ธาตุอาหารพืช ซึ่งปุ๋ยเคมีจะฆ่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อสารอาหารของพืช”

ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต พืชโตเร็ว รากแข็งแรง เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล ดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ต้านทานโรคและ แมลงได้ดีปรับปรุงดิน ทนแล้งทนหนาว เขียวทันใจด้วย นาโนเทคโนโลยี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สะดวกต่อการพกพา ขนย้ายง่าย จัดเก็บง่าย ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร

ประโยชน์ของสารอินทรีย์ ไร่เทพ:-
1. ออกดอกเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็ว ได้ผลผลิตปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพดี
2. ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิตและสามารถผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน
3. ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ใบใหญ่และยังปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว