ไร่เทพบริจาคสมทบทุน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คุณเชอรี่ มนต์พิชิต กรรมการผู้จัดการ และคุณพิทยา พันธุ์ขะวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชเชอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ไร่เทพ” อาหารเสริมพืชและ “ดินเทพ” สารอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนในโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลพร้อมอาคารที่จอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช