57 ไร่ ใช้ไร่เทพเพียวๆ

ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดกระเตื้องขึ้นสูงเป็นลำดับ เพราะนอกจากจะเกิดจากมาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต๊อกข้าวไว้โดยได้รับเงินชดเชยแล้ว ตลาดต่างประเทศก็ยังมีต้องการเพิ่มสูงขึ้น เช่นในตลาดญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาทางการที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสำหรับข้าวนาปรังขึ้นมาอยู่ที่ราคา 9,200-10,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ 14,000-15,300 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมประทุม อยู่ที่ราคา 10,000-10,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่ราคา 15,600-17,500 บาทต่อตัน เป็นต้น

ทุกวันนี้ ปัจจัยการผลิตสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนพืช ค่าน้ำมัน ฯลฯ มีราคาแพง ทำให้ชาวนามีภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น เกษตรกรคงต้องปรับตัวเอง เพื่อสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ในฉบับนี้ ผู้เขียนจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการปลูกข้าว ต้นทุนต่ำ ของชาวนา

คุณป้าบุญส่ง เกษตรกรชาวไร่เทพที่ทำนาปลูกข้าวทั้งหมด 57 ไร่ ซึ่งใช้ไร่เทพอาหารเสริมพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียว โดยก่อนที่จะใช้ไร่เทพ นา 1 ไร่ ได้ข้าว 60-70 ถัง แต่เมื่อมาใช้ไร่เทพแล้ว นา 1 ไร่ ได้ข้าว ไม่ต่ำกว่า 1 เกวียน

 

ไร่เทพ

  • ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้ม

  • ต้านทานโรคและแมลง

  • เมล็ดใหญ่ น้ำหนักดี

  • ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

  • ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช

  • เพิ่มผลผลิต

  • ทนแล้งทนหนาว