ไร่เทพร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คุณเชอรี่ มนต์พิชิต และคุณพิทยา พันธุ์ขะวงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ริชเชอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ไร่เทพ” อาหารเสริมพืชและ “ดินเทพ” สารอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 อันเป็นการมอบขวัญและกำลังใจ รวมถึงความพร้อมให้กับบุคคลากรด่านหน้า เพื่อสู้ภัยไวรัส COVID-19 ต่อไป