อัพเดท การประกันราคาข้าว

ปุกาศ ๆ เพื่อนๆ ที่ปลูกข้าว ฟังทางนี้! ธ.ก.ส.จ่ายเงินส่วนต่าง

ประกันราคาข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 3 ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประจำปี 2563/64 ในรอบที่ 1 มีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมีจำนวนทั้งสิ้น 8.79 แสนครัวเรือน จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา งวดแรกที่ผ่านมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้นทางกรมการค้าภายในได้มีการออกประกาศ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมไปถึงเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างของราคาตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในงวดที่ 3

จากการตรวจสอบ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง ได้อ้างอิงโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีการออกประกาศคณะอนุกรรมการ กำกับดูและ และ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์รวมไปถึงเงื่อนไขในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 จากการลงมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1 งวดที่ 3 ระบุออกมาสำหรับราคาประกันข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 3 โดยมีการระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ด้านล่าง

เข้าดูได้ที่นี่

ราคาประกันข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,940.67 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,718.59 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,963.80 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 9,944.39 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,003.42 บาท

การชดเชยส่วนต่างๆ ของราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่มีอัตราส่วนต่างๆของธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สำหรับการใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 3 รายละเอียดดังนี้

ราคาชดเชย

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059.33 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281.41 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036.20 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 1,055.61 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996.58 บาท

 

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-

ข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร