แนะนำเทรนด์ใหม่ ผลไม้ตามฤดูกาล

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกผลไม้ตามเดือนปลูก

ช่วงนี้เริ่มเห็นมนุษย์เงินเดือนหันมาเอาดีทำการเกษตรกันเยอะเลย โดยเฉพาะการปลูกผักขายเป็นรายได้เสริม บางคนก็ถึงขนาดออกมาเปิดฟาร์มทำแบบจริงจังกันเลยก็มี ส่วนใครที่สนใจแต่อาจจะยังลังเลไม่รู้จะปลูกอะไรดี วันนี้ ไร่เทพ มีตัวเลือก 5 ผัก ผลไม้ ที่ราคาดี ให้กำไรสูง สำหรับคนที่อยากปลูกค้าขายมาฝาก

ทุเรียนหมอนทอง ช่วงที่ทุเรียนหมอนทองราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน

(ก่อนฤดูกาลปกติ, ภาคตะวันออก) ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม (หลังฤดูกาลปกติ, ภาคตะวันออก) และช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม (ปหลังฤดูกาลปกติ, ภาคใต้)
การปลูกทุเรียนสามารถทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแล้งและยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น แต่หากมีฝนตกชุก มีน้ำขังจะทำให้รากเน่าและต้นทุเรียนตายได้ง่าย ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก) เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก วิธีนี้ทำให้มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขังบริเวณโคนต้น แต่ต้องวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูก ซึ่งต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่สำคัญ คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก มีระบบรากดี ไม่ขดงอ แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตัดแต่งรากที่ขดงอทั้งที่ก้นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสงให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ด้วยตาข่ายพรางแสงหรือ(ทาง) ใบมะพร้าว หรือปลูกไม้ที่ให้ร่มเงา เช่น กล้วย เป็นต้น

มะนาว ช่วงที่มะนาวราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน

สามารถทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก วิธีนี้ดินที่อยู่ในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น แต่หากมีฝนตกชุก น้ำขังรากเน่า และต้นจะตายได้ง่าย ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก) เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก วิธีนี้ช่วยในการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขังโคนต้น แต่ต้องมีการวางระบบน้ำไว้ก่อนจะทำการปลูก ซึ่งต้นมังคุดจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่สำคัญในการปลูกมังคุด คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีระบบรากดี ไม่ขดงอในถุง แต่หากจะใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ก็ให้ตัดดินและรากที่ขดหรือพันตรงก้นถุงอ

ลองกอง ช่วงที่ลองกองมีราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม

การทำสวนลองกองทำได้ทั้งปลูกแซมกับพืชอื่น หรือปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว แต่เกษตรกรนิยมปลูกแซมด้วยมังคุด หรือเงาะมากกว่า ระยะปลูกที่ใช้กัน มี 4×6 เมตร และ 6×8 เมตร วิธีปลูกใช้วิธีเดียวกับการปลูกไม้ผลอื่นๆ บำรุงต้นให้สมบูรณ์ จนถึงระยะออกดอก ควรตัดแต่งกิ่งแขนงในทรงพุ่ม และกิ่งไม่สมบูรณ์ทิ้งไป กระตุ้นให้ออกดอกด้วยวิธีงดน้ำเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ จนใบสลด แล้วใช้ไร่เทพผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบ อัตราการใช้ ไร่เทพ 1 ซอง ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ระยะนี้อย่าให้ขาดน้ำ โดยธรรมชาติผลลองกองในช่อจะอัดกันแน่น เนื่องจากขั้วผลสั้นมาก ทำให้เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อราที่มีสีเขียว และมดดำที่เดินกันขวักไขว่

ชมพู่ ช่วงที่ลองกองมีราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม

การปลูก…ขุดดินยกร่อง กว้าง 4×4 เมตร ลงต้นเป็นกิ่งเพาะชำ ขุดดินให้ร่วนเพื่อให้รากเดินสะดวก ใช้ไร่เทพผสมกับน้ำแล้วรดลงที่ดินจะทำให้ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูก ไร่เทพจะช่วยปรับค่า PH ของดินและเพิ่มสารอาหารในดิน เพราะพืชแต่ละชนิดต้องการอาหารไม่เหมือนกัน

 

ลิ้นจี่ ช่วงที่ลองกองมีราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนมีนาคม และเดือนธันวาคม

การปลูกลิ้นจี่ ควรจะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกลิ้นจี่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของลิ้นจี่ ควรเป็นดินที่มีหน้าดินลึก มีอินทรียวัตถุมาก ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ถึงเป็นกลาง คือ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 5-6 และต้องมีการระบายน้ำ

 

ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ที่มีส่วนประกอบของฮิวมิค และฟลูวิค ชนิดผง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในดินที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนการเพิ่มฮิวมัสในดิน ปกติฮิวมัสจะอยู่ในดิน แต่ไร่เทพให้ฮิวมิคทางใบโดยตรง จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า ช่วยให้ระบบรากแผ่กระจายและลงรากลึก รากใหญ่ รากยาว ทำให้พืชหาอาหารง่ายหรือแร่ธาตุในดินได้ดีกว่าปกติ กรดอะมิโนจากสาหร่ายทะเลในไร่เทพ จะช่วยให้พืชมีอัตตาการสังเคราะห์แสง สร้างสารอาหาร และความสมบูรณ์ของต้นและใบ รวมถึงไร่เทพมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนจากสัตว์ ได้แก่ ปลาทะเล และเลือดปลา ช่วยในการติดดอกออกผล และที่สำคัญไร่เทพยังมีสารพิเศษจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่มีในไร่เทพเท่านั้น ช่วยส่งเสริมกระบวนการ cellular respiration เป็นชุดปฏิกิริยาและกระบวนการดูดซึมที่เกิดในเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานชีวเคมีจากสารอาหารเป็นอะดีโยซีนไตรฟอสเฟต (ATP) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่เซลล์จะได้รับพลังงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่อไป