อาหารเสริมพืช ขั้นเทพ!

ลดต้นทุน…ห่างไกลโรค…ได้ผลผลิตมากขึ้น! ที่ชาวเกษตรกรยุคใหม่เลือก “ สุดยอดอาหารเสริมขั้นเทพ! “

สำหรับชาวเกษตรกร ที่อยากได้กำไรเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ฉีดแล้วกลิ่นไม่เหม็น ไม่มีสารเคมี ห่างไกลโรค เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี สามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิด ต้นโตเร็ว รากแข็งแรง ปรับหน้าดิน ตัดปัญหาเรื่องแมลงรบกวน สภาพแวดล้อมไหนๆ ไร่เทพก็เอาอยู่.

  • เทคนิคไร่เทพ
  • ไร่เทพเป็นสารอาหารที่ให้ทางใบ เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบให้แก่พืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยมากกว่า 70% เป็นอินทรีย์วัตถุ มีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การแพร่ของไร่เทพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่มีแสงแดด แต่ควรฉีดพ่นไร่เทพในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ เช่น ช่วงเช้า ช่วงเย็น และ หลังฝนตก หากเป็นช่วงที่แดดจัดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไหม้ของใบ ส่วนในเวลากลาคืนนั้นพืชก็สามารถดูดซึมไร่เทพได้เพียงแต่ประสิทธิภาพจะลดลงเป็นอย่างมาก
  • ควรผสมน้ำกับไร่เทพให้เข้ากันดีก่อนนำมาฉีดพ่นให้กับพืชและไม่ควรผสมไร่เทพในปริมาณที่เข้มข้นเกินกว่าที่แนะนำ