มันสำปะหลังคุณรุ่งทิพย์

รีวิวมันสำปะหลังของคุณรุ่งทิย์ เกษตกรชาวนครสวรรค์ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว บนพื้นที่ 145 ไร่ ใช้ไร่เทพมาแล้ว 3 ปี ผลลัพทืที่ได้ มันหัวใหญ่ น้ำหนักดี ค่าแป้งสูง เอามันมาแตกได้แป้งขาวมาก

รีวิวข้าวโพด นครสวรรค์

ไร่ข้าวโพด คุณอัมภรณ์ เพชรหงส์  ที่จังหวัดนครสวรรค์

ใช้ไร่เทพ เก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ไร่ละ 4 ตัน