รีวิวนาข้าว คุณสุเทพ

พลังไร่เทพ ผู้ช่วยเกษตรกรยามราคาปุ๋ยแพง

รีวิว จากคุณสุเทพ
นาข้าว ที่ สามชุก จังหวัสุพรรณบุรี
เอาผลงานไร่เทพมาฝาก เก็บเกี่ยวได้ 1.4 ตัน ต่อไร่
ถ้าต้องการผลผลิตเพิ่ม ต้องเริ่มที่ไร่เทพ นะครับ

 

รีวิวข้าวคุณอมร เจริญรุ่งเรือง

พลังไร่เทพ ผู้ช่วยเกษตรกรยามราคาปุ๋ยแพง

รีวิว จากคุณอมร เจริญรุ่งเรือง

เพื่อนในกลุ่ม เพื่อนเกษตร ชาวไร่เทพ
เอาผลงานไร่เทพมาฝาก นา พื้นที่ 17 ไร่ ปลูกข้าว กข 47
เก็บเกี่ยวได้ 20 เกรียน 38 ถัง
ถ้าต้องการผลผลิตเพิ่ม ต้องเริ่มที่ไร่เทพ นะครับ

มันสำปะหลังคุณรุ่งทิพย์

รีวิวมันสำปะหลังของคุณรุ่งทิย์ เกษตกรชาวนครสวรรค์ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว บนพื้นที่ 145 ไร่ ใช้ไร่เทพมาแล้ว 3 ปี ผลลัพทืที่ได้ มันหัวใหญ่ น้ำหนักดี ค่าแป้งสูง เอามันมาแตกได้แป้งขาวมาก