วิจัยวิธีที่ดีกว่าในการกำจัดวัชพืช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนานำกระดาษคู่ดินไปทดลองใช้ที่สถานีวิจัยดอยปุย กับพืชเมืองหนาวอย่าง #สตรอว์เบอร์รี ผลคือสามารถช่วยป้องกัน #วัชพืช ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ส่งผลให้สตรอว์เบอร์รีออกดอกเร็ว ผลใหญ่ #ผลผลิตเพิ่ม และ #คุณภาพดี ต่างจากการใช้พลาสติกซึ่งควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่า เมื่ออากาศเริ่มร้อนและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ผลสุกเร็ว จึงได้ผลเล็ก และมีโอกาสเกิดเพลี้ยไฟ

เนื่องจากกระดาษคู่ดินมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถคลุมป้องกันวัชพืชที่แย่ง ธาตุอาหาร จาก ดิน วมถึงสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของผิวดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ส่งผลให้สตรอว์เบอร์รีแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการทำเกษตรกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเกษตรประณีต รวมถึงต้องการลดการใช้สารเคมี อาทิ การปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวในประเทศไทย ซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งเรื่องวัชพืช อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม และการควบคุมการใช้สารเคมีในระบบการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่กำลังได้รับความนิยม

และอีกวิธีโดยการใช้หนังสือพิมพ์เปียกหลายๆ ชั้นป้องกันไม่ให้แสงเข้าถึงวัชพืชที่อยู่ข้างล่างทำให้วัชพืชเหล่านั้นไม่สามารถเจริญเติบโตและตายในที่สุด และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วย

ในกรณีของใช้พลาสติกสีดำคลุมหน้าดินเพื่อฆ่าวัชพืช แผ่นพลาสติกสีดำจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันวัชพืชที่คลุมไว้ได้ แต่ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หากหลังเก็บเกี่ยวนำออกไม่หมดและฝังอยู่ในดิน อาจจะขัดขวางกระบวนการการขยายรากของพืชที่จะปลูกรุ่นต่อไปได้ และบางครั้งใช้น้ำในการควบคุมวัชพืชโดยการสูบน้ำเข้านาให้ท่วมยอดวัชพืช ทำให้วัชพืชจมน้ำตาย

#ไร่เทพ สามารถใช้ควบคู่กับวิธีการต่างๆ ข้างต้นได้ เนื่องจากไร่เทพเป็น #สารอาหารพืช ที่ฉีดพ่นทางใบ ทำให้พืชได้สารอาหารโดยตรงส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพสูง