เกษตรกรเอาชนะหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินครัวเรือนเกษตร พบว่าอยู่ที่ 221,490 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 47%

โดยหนี้สินส่วนใหญ่กว่าครึ่ง หรือ 55% เป็นหนี้ที่เกษตรกรกู้มาเพื่อการเกษตร และที่เหลืออีก 45% กู้เพื่อนอกการเกษตร ซึ่งส่วนหลังนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ อีกปัจจัยสำคัญคือ มาจากเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเพื่อใช้สำหรับการลงทุน

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือ เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิต เช่น ที่ดิน อุปกรณ์ทำนา ฯลฯ จึงทำให้เกษตรกรต้องเช่าที่ทำกิน รวมถึงการเช่าอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย และเมื่อรายได้ไม่ได้มากเท่าที่ควรจะได้ จึงเกิดการกู้หนี้ยืมสินขึ้นมา ส่งผลให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ และกลายเป็นหนี้ไปตลอดกาล ภาพที่เห็นคือ เกษตรกรต้องกู้หนี้ใหม่เพื่อไปใช้หนี้เก่า และถึงแม้จะรู้ตัวว่าทำเกษตรกรรมต่อไป ยังไงก็ขาดทุน แต่ยังคงต้องทำต่อไป เพราะไม่มีทางเลือกอื่น

เวลาที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข้อเรียกร้องจากเกษตรกร ขณะที่ภาครัฐก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน แต่จนแล้วจนเล่าปัญหาเดิมๆ กลับวนลูปกลับมาเหมือนเดิม แต่ขณะเดียวกันก็ยังเห็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามออกโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิต หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการผลิต เพื่ออัพเกรดเกษตรกรขึ้นไปอีกขั้น ให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

เกษตรกรเอาชนะหนี้สินทางการเงิน???

อย่างไรก็ตามเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา ไร่เทพเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนาโน โดยจัดทำอาหารเสริมสำหรับพืชเพื่อให้ได้พืชที่เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสู่ตลาด สิ่งนี้ได้ช่วยเกษตรกรจำนวนมากให้สามารถชำระหนี้สินได้ เกษตรกรที่ใช้ไร่เทพจะทำให้ได้ผลผลิตมากและมีคุณภาพสูงทำให้พวกเขาขายข้าวผักและผลไม้ไปยังต่างประเทศ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เริ่มขายข้าวเองและส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้าออนไลน์ด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ทั้งหมดนี้ช่วยให้เกษตรกรเอาชนะพ่อค้าคนกลางได้ และยังได้รับราคาที่สูงอีกด้วย

เราสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ไร่เทพเพราะเป็นอาหารเสริมพืชที่ดีที่สุดและลดต้นทุนปุ๋ยมากถึง 70% และยังเป็นการเริ่มใช้การขายออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตให้สามารถผ่านวิกฤติใด ๆ หรือหนี้สินทางการเงินของคุณ