“3 ควรทำ” กับ “3 ควรลด” ปรัชญาในการกระตุ้นเตือนเกษตรกรให้เกิดความตระหนัก

“3 ควรทำ” กับ “3 ควรลด” เป็นปรัชญาในการกระตุ้นเตือนเกษตรกรให้เกิดความตระหนัก

 

3 ควรทำ

  • 1.ควรปลูกข้าวไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีมีเวลาปรับปรุงดิน ตัดวงจรการระบาดของแมลง ไร่เทพสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

  •  2.ควรใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี มีอัตราการงอกไม่ต่ำกว่า 80% ตรงตามสายพันธุ์ ไม่มีข้าววัชพืชปน ไร่เทพช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก และกระตุ้นการขยายราก

  •  3.ควรทำบัญชีทุกขั้นตอนการทำนา รู้รับ-จ่าย เพื่อวางแผนในการทำนาครั้งต่อไป

 

3 ควรลด

  •  ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว นาหว่านไม่เกิน 20-25 กก./ไร่ ไม่ควรหว่านหนาเกินไป

  •  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ไร่เทพ 1 ซอง ต่อน้ำ 100-200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ  ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 70% ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่เกษตรกร ปลอดภัยไร้สารพิษ

  • ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เลือกใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น อาหารเสริมพืช ไร่เทพ

การใช้ไร่เทพ อาหารเสริมพืช ซึ่งจะต้องใช้ในอัตราและระยะเวลาให้ตรงตามความต้องการของต้นข้าวหรือคำแนะนำ และ ต้องใส่ตามชนิดของพันธุ์ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ พร้อมลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้ลงจากเดิมมากกว่า 70% และถ้าใช้ไร่เทพตามคำแนะนำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วย

 

การปรับลดต้นทุนการผลิต คือต้องลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช โรคและสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชลง เกษตรกรต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นที่สุด ควรพิจารณาอาการของโรคก่อนใช้สารเคมี ทั้งยังต้องพิจารณาปริมาณวัชพืช หรือปริมาณแมลงที่ระบาด แล้วใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นจะลดค่าใช้จ่ายได้

.
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สารที่เป็นส่วนผสมสำคัญ
1. สารฮิวมิค (Humus หรือ Humic Substance )
2. ฟูลวิค แอซิด (Fulvic Acid)
3. อะมิโนจากสาหร่ายทะเล
4. อะมิโนจากเลือดปลา
5. สารพิเศษจากอิสราเอล
6. สารในกลุ่มอาหารพืชอื่นๆ
😊ไร่เทพ คุณภาพขั้นเทพ
สอบถามข้อมูล-เทคนิคการปลูกพืชชนิดต่างๆ เรามีทีมส่งเสริมการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมตอบคำถามเกษตรกรตลอดเวลา
🌾👀🌾🍅🍆🌽🍄🌰 🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐
—————————-
Tel. : 098-280-8200
—————————-